Rezultati pretrage: Slavonski Brod

Slavonski Brod: Napreduju radovi na proširenju bazenskog kompleksa

Bazenski kompleks u Slavonskom Brodu izgrađen je 2013. godine, a sastoji se od dva zatvorena i jednog otvorenog bazena. Ove godine izvode se radovi na njegovom proširenju i izgradnji dodatnih četiriju vanjskih rekreacijskih bazena.

Slavonski Brod, uključi se u sunce!

Grad Slavonski Brod uz podršku Zelene energetske zadruge (ZEZ) organizira kampanju „Slavonski Brod, uključi se u sunce!“ kojom građanima omogućava prilike za informiranje o solarnim elektranama za kućanstva te više mogućnosti sufinanciranja i smanjenja troška ulaganja u solarnu elektranu.

U Slavonskom Brodu u tri mjeseca 663 tone manje odloženog miješanog komunalnog otpada

Ohrabrujući rezultati novog sustava odvajanja miješanog komunalnog otpada ostvareni su već u drugom tjednu nakon uvođenja žutih vrećica za navedenu vrstu otpada. Količina miješanog komunalnog otpada od 8. prosinca do 15. prosinca 2021. godine iznosila je 200,92 tone, a u istom razdoblju 2022. godine 132,14 tona ili 68,78 tona manje.

U samo tjedan dana u Slavonskom Brodu 68,78 tona manje odloženog miješanog komunalnog otpada

Grad Slavonski Brod je od 1. prosinca 2022. godine započeo s provedbom novog sustava odvajanja miješanog komunalnog otpada. Najveća novost ovog sustava je uvođenje žutih vrećica u koje se odlaže isključivo miješani komunalni otpad, odnosno samo onaj otpad koji nije moguće odložiti u spremnike za papir, plastiku, biootpad i drugi korisni otpad koji se odlaže u reciklažno dvorište.

Slavonski Brod, uključi se u sunce!

Ova prilika dio je kampanje „Slavonski Brod, uključi se u sunce!” Grada Slavonskog Broda i Zelene energetske zadruge, a uključuje i besplatno predavanje te prilike za informiranje o sunčanim elektranama za kućanstva.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER