Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

FZOEU objavio natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga) vrijedan 800.000 kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga) na koji se mogu prijaviti projekti čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekti koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna. Najniži mogući iznos donacije po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je najveći iznos 60.000,00 kn.

Odgovornost za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe je na korisnicima Natječaja, a proizvode je potrebno označiti znakom „ponovna uporaba“, koji je dostupan na stranicama Fonda.

Rok za prijavu podnošenjem prijave je 60 dana. Provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja.

Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo je potrebno dokazati ovjerenom Izjavom o partnerstvu.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Onečišćenje okoliša predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Provedbom ovakvih projekata izgrađuje se svijest građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada kao i o njegovom pravilnom postupanju. Također se i doprinosi stvaranju zajedničkog osjećaja odgovornosti prema okolišu, kao i promicanja važnosti ponovne uporabe te čišćenja morskog otpada koji zapravo dolazi s kopna, odbačen od čovjeka izravno u more. Takvo stanje uzrokuje ili može prouzročiti pogubne posljedice za biljni i životinjski svijet te ugroziti ljudsko zdravlje.

Fond će iz tog razloga nastaviti poticati ovakve aktivnosti koje ujedno sadrže i neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti sukladno konceptu kružnog gospodarstva.

VEZANE VIJESTI

Firenca je na prvoj liniji borbe protiv plastike

Glavni grad Toskane je 69. talijanski „Plastic Free“ grad koji se posebno istaknuo u području provedbe ekološkog obrazovanja djece, smanjenju korištenja plastike za jednokratnu upotrebu u školama i uredima gradske uprave te širenju mreže punktova s besplatnom pitkom vodom.

FZOEU objavio dva natječaja za sufinanciranje vrijedna 10,8 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2019. godinu zatvara s objavom dva nova natječaja za sufinanciranje vrijedna 10,8 mil. kn - prvi je namijenjen javnim ustanovama za poticanje projekata korištenja obnovljivih izvora energije, a drugi udrugama za projekte ponovne uporabe ili čišćenja podmorja.

Na Kvarneru održana Eko patrola 2021.

Po završetku 2. Hrvatskog ronilačkog kongresa, održana je velika ekološka akcija čišćenja podmorja Eko patrola 2021. – Kvarner u kojoj je sudjelovalo više od 200 ronilaca, sudionika ronilačkog kongresa, izvijestili su iz agencije Promocija ronjenja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER