Objavljena četiri poziva Fonda za zaštitu okoliša vrijedna 14,8 milijuna eura

Namjera je ubrzati pokrenutu zelenu tranziciju i postići nacionalne ciljeve u području prilagodbe klimatskim promjenama i očuvanju okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio četiri nova javna poziva namijenjena projektima vezanima za klimatske promjene i zaštitu okoliša. Riječ je o ukupno 14,8 milijuna eura koji su osigurani za projekte lokalnih jedinica, komunalnih društava i javnih ustanova.

„Klimatske promjene su najveći su izazov današnjice, kojim se Fond bavi kroz sve svoje pozive. Programi koje danas pokrećemo potiču kvalitetno planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, ali i aktivnosti koje bi ih trebale usporiti odnosno smanjiti naš ugljični otisak. Važno je djelovati sinergijski, zbog čega Fond podržava niz projekata - od infrastrukturnog planiranja pa do edukacije građana. Na taj način možemo biti sigurni da neće izostati dobri rezultati.“ - poručio je direktor Fonda Luka Balen prilikom objave prvih ovogodišnjih poziva.

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023)

Najviše sredstava, čak 10 milijuna eura osigurano je za mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali i komunalna društva, koja za planiranu opremu i uređaje mogu dobiti u visini sredstava do 150 000 eura. Stope sufinanciranja ovise o području te se kreću od 40, 60, pa sve do 80 %.

Pod komunalnom opremom podrazumijevaju se sve vrste spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada, a Javnim pozivom se sufinancira i nabava svih vrsta mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava, strojeva i sustava koji su nužni u provedbi mjera odvojenog prikupljanja otpada.

Javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023)

Kako bi se infrastruktura koristila na odgovarajući način i postiglo željeno smanjenje ekološkog otiska, ključni su edukacija i svjesnost građana. Upravo zato se osim opreme i uređaja, lokalnim jedinicama s milijun eura sufinanciraju i izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom. Bilo da je riječ o izradi novih informativno-edukativnih video, audio ili tiskanih materijala, o organizaciji tematskih radionica, prilagodbi postojećih materijala ili sličnim aktivnostima, zainteresirani korisnici mogu računati na sufinanciranje iznosom do 15 000 eura.

Konačni cilj provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti je motivirati građane na smanjenje količine odloženog otpada, odnosno na njegovo odgovarajuće odvajanje. Osim aktivnosti za građane, sufinancirat će se i one namijenjene komunalnim redarima, koji bi trebali biti stabilna podrška u bržem ostvarivanju zacrtanih ciljeva gospodarenja otpadom na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini.

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Iste stope sufinanciranja su predviđene i za lokalne jedinice koje žele dobiti sufinanciranje za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. Riječ je o ključnim dokumentima lokalne i regionalne razine koji ocjenjuju utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te identificiraju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Za njihovu izradu, Fond je osigurao ukupno 300 000 eura.

Osim što ocjenjuju ranjivost pojedinih područja na klimatske promjene, ovi dokumenti lokalnoj zajednici omogućuju planiranje primjene prioritetnih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata te osiguravaju mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove, poput Fondovog poziva za poticanje izgradnje zelene infrastrukture. Pojedina jedinica može podnijeti najviše jednu prijavu i njome osigurati do 15 000 eura bespovratnih sredstava.

Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 5/2023)

Čak 80 % sufinanciranja odnosno najviše do 300 000 eura mogu dobiti javne ustanove za projekte koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za projekte koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture, u proračunu Fonda je rezervirano čak 3,5 milijuna eura. Kako bi ostvarili sufinanciranje, prijavitelji u svojim prijavama moraju, između ostalog, detaljno obrazložiti kako će predmet sufinanciranja doprinijeti otpornosti, održivosti infrastrukture, financijskim uštedama održavanja ili smanjenju ekološkog otiska.

Objavljeni pozivi prvi su ovogodišnji pozivi Fonda i bit će otvoreni do kraja godine ili do trenutka iskorištenja sredstava. Zainteresirani korisnici će na stranicama Fonda, uz pojedine pozive, periodički moći pratiti i dostupan budžet poziva, odnosno iskorištenost sredstava, kako bi mogli na vrijeme planirati svoje aktivnosti.

Osim sredstava namijenjenih lokalnim jedinicama, u 2023. godini planirani su i drugi programi, namijenjeni i pravnim i fizičkim osobama. Svima njima je zajednička namjera da se ubrza pokrenuta zelena tranzicija i postignu nacionalni ciljevi kad je riječ o prilagodbi klimatskim promjenama i očuvanju okoliša, zaključuju u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju potražite na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

FZOEU / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Nova biciklistička staza spašava dvjestogodišnje bečke lipe

U Beču je predstavljen plan uređenja važne prometnice Pötzleinsdorfer Straße u sjeverozapadnom, rubnom dijelu grada, koja predstavlja važan koridor za dotok svježeg i čistog zraka u grad. Preko stotinu povijesnih stabala lipe dobit će veće zelene otoke, a njihovom očuvanju pomoći će i izgradnja nove biciklističke staze.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER