Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVIDa-19

Današnji izazovi i kakva nas budućnost čeka?

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) organizira hibridnu konferenciju pod nazivom „Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVID-19: današnji izazovi i kakva nas budućnost čeka?“, koja će se održati u petak 12. ožujka s početkom u 9,30 sati

Tijekom skupa bit će predstavljena studija „Odgovor organizacija civilnog društva na pandemiju COVID-19 i posljedične restriktivne mjere usvojene u Europi“ te su predviđene tematske rasprave s relevantnim govornicima i predstavnicima civilnog društva.

Studija  Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) rasvjetljava aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju pomoći lokalnim zajednicama i ranjivim skupinama u nošenju s posljedicama pandemije. Kvantitativni i kvalitativni podaci o njihovim aktivnostima predstavljeni su kroz studije slučaja, a dan je i pregled izazova s ​​kojima se suočava civilno društvo kao rezultat pandemije.

Rasprave će se usredotočiti na:

  • učinak pandemije na ranjive skupine ljudi;
  • kako su OCD-i pomogli ranjivim skupinama;
  • inicijative koje su poduzeli OCD-i kako bi ispitali na koji su se način ranjive skupine nosile s krizom;
  • načini na koje će OCD-i pridonijeti obnovi i održivim zajednicama u vrijeme nakon COVID-19.

Događaj je usmjeren na:

  • podršku organizacijama civilnog društva u redizajniranju vlastitih struktura kako bi postale održivije;
  • pomaganje OCD-ima da se uključe u izradu i provedbu Plana oporavka za Europu;
  • uključivanje u šire rasprave o Konferenciji o budućnosti Europe i o Socijalnom samitu koji će se u svibnju 2021. održati u Portu, za vrijeme portugalskog predsjedanja.

Skup možete pratiti preko webstreaminga na sljedećoj poveznici, a program konferencije dostupan je ovdje.

VEZANE VIJESTI

Za EGSO Nagradu za civilno društvo 2021. možete se prijaviti do 30. lipnja

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) raspisao je Nagradu za civilno društvo 2021. (EESC Civil Society Prize 2021) kojom se nagrađuju i potiču inicijative te postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca kojima se znatno doprinosi promicanju europskog identiteta i integracije. Ove godine Nagrada je posvećena klimatskom djelovanju.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER