Podrška planovima za poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije

Energetska kriza: Brži postupci izdavanja dozvola za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Predloženim zakonom ubrzat će se postupak izdavanja dozvola za nove elektrane za obnovljivu energiju ili za prilagodbu postojećih, priopćio je Europski parlament.

Amandmanima na prijedlog Europske komisije zastupnici u Europskom parlamentu skratili su maksimalno razdoblje za odobravanje novih postrojenja s dvanaest na devet mjeseci ako se nalaze u takozvanim „područjima ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora”. Ta bi područja definirala svaka država članica ovisno o tome može li se u tim područjima ubrzati ugradnja obnovljivih izvora energije. Ako nadležno tijelo ne odgovori do kraja tog razdoblja, dozvola ili zahtjev smatrat će se odobrenim – u skladu s takozvanim načelom „pozitivne šutnje”, priopćio je Europski parlament.

Izvan takvih područja postupak ne bi trebao trajati dulje od 18 mjeseci, umjesto dvije godine kako je prvotno predloženo. Kad je riječ o obnovi postojećih postrojenja za obnovljivu energiju, zastupnici žele da postupak izdavanja dozvola ne prelazi šest mjeseci..

Pri utvrđivanju pravila za određena područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora države članice moraju izbjegavati ili, ako to nije moguće, znatno smanjiti negativan utjecaj na okoliš koji bi mogao nastati u tim područjima. Isključena su područja mreže Natura 2000, parkovi prirode i rezervati te utvrđeni migracijski putovi ptica i morskih sisavaca, osim umjetnih i izgrađenih površina kao što su krovovi, parkirališta ili prometna infrastruktura. Zastupnici su dodali pravila kojima se osigurava da se uoči izbora tih područja, postavljanja postrojenja i imenovanja tih područja mjestima ubrzane proizvodnje energije uključi javnost.

Pojačati opremu solarnih panela na zgradama i toplinske crpke

Prijedlog uključuje i obvezu država članica da osiguraju da se dozvole za ugradnju opreme za solarnu energiju u zgradama isporučuju u roku od mjesec dana. Za manja postrojenja kapaciteta manjeg od 50 kW dovoljan je jednostavan postupak obavještavanja, a ugradnja solarne opreme bila bi izuzeta od obveze provođenja procjene utjecaja na okoliš. Postupak izdavanja dozvola za postavljanje toplinskih crpki ne bi smio trajati više od mjesec dana.

Kako bi se u mrežu bez odgode uvelo više energije iz obnovljivih izvora, zastupnici su također uključili elemente nedavnog prijedloga Komisije podnesenog u okviru takozvanog „hitnog postupka” kako bi većina odredbi već stupila na snagu 2023.

„Postavili smo temelje za trajno brži proces izdavanja dozvola, kako bismo ubrzali korištenje obnovljivih izvora energije te tako potaknuli energetsku tranziciju. Uveli smo nove mjere koje državama članicama i nadležnim tijelima daju veći manevarski prostor, poput primjene načela „pozitivne administrativne šutnje” na područjima ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Shvaćamo da su obnovljivi izvori energije od prevladavajućeg javnog interesa te mogu imati koristi od pojednostavnjene procjene za posebna odstupanja u zakonodavstvu EU-a o okolišu“, rekao je izvjestitelj, zastupnik Markus Pieper (EPP, Njemačka).

Nacrt izvješća usvojen je s 407 glasova za, 34 protiv i 181 suzdržanim. Zastupnici su također glasali o vraćanju predmeta u odbor kako bi započeli pregovore s Vijećem o sporazumu u prvom čitanju.

Podsjetimo, Europska komisija je predložila nacrt zakona kao dio paketa REpowerEU, čiji je cilj smanjiti ovisnost Europe o uvozu fosilnih goriva iz Rusije nakon njezine agresije na Ukrajinu. Njime će se izmijeniti direktive o energiji iz obnovljivih izvora, energetskoj učinkovitosti i energetskoj učinkovitosti zgrada, a u tijeku su odvojene revizije u okviru paketa „Fit for 55”.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Od 2028. godine sve nove zgrade moraju imati nulte emisije

Europski parlament je na svojoj plenarnoj sjednici 14. ožujka usvojio nacrt mjera za povećanje stope energetske obnove i smanjenje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova.

CEE Bankwatch Network: „EU se uvlači u zamku fosilnih goriva“

Umjesto da Europsku uniju vodi prema postupnom ukidanju fosilnih goriva i pravednoj energetskoj tranziciji, usvajanje izmijenjenog izvornog prijedloga Komisije otvorilo je vrata novom krugu ulaganja u fosilna goriva, poručuje CEE Bankwatch Network.

EU radi na integraciji postupaka zaštite okoliša i prirode u jedinstvenu dozvolu

U Vodicama je danas počela IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš koja je već zauzela svoje istaknuto mjesto u regiji. Konferencija je okupila oko tri stotine sudionika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije – predstavnike tijela državne uprave, ovlaštenike na poslovima zaštite okoliša, poduzetnike i investitore te udruge civilnog društva, koji će naredna dva dana raspravljati o aktualnim temama iz područja zaštite okoliša.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER