Centar za informatiku i računarstvo (CIR) IRB-a dobio pristup superračunalu Fugaku

Korak koji otvara vrata prema mogućnostima koje superračunala donose u razvoju računalnih algoritama iz područja linearne algebre, te inovacijama u područjima molekulske dinamike i fizike materijala.

Centar za informatiku i računarstvo (CIR) Instituta Ruđer Bošković (IRB) u suradnji sa superračunalnim centrom Juelich iz Njemačke i istraživačkim centrom RIKEN iz Japana dobio je pristup superračunalu Fugaku u Japanu, trenutačno drugom najjačem superračunalu na svijetu prema listi Top500 najbržih računala na svijetu.

Glavni cilj ovog zajedničkog projekta je daljnji razvoj i optimizacija računalnih biblioteka ChASE i EigenExa kako bi se omogućilo efikasno i precizno rješavanje iznimno velikih i kompleksnih problema svojstvenih vrijednosti. Uspješno rješavanje takvih problema moguće je jedino korištenjem najnaprednijih i najjačih računala današnjice (superračunala) za koja je potrebno razviti nove algoritme te poboljšati postojeće kako bi se iskoristila njihova puna računalna snaga, izvijestili su iz Instituta Ruđer Bošković (IRB).

Biblioteke implementiraju matematičke metode za rješavanje gustih problema svojstvenih vrijednosti, prilagođene su za rad na računalima s raspodijeljenom memorijom i računalnim ubrzivačima (GPU), te se koriste u mnogim računalnim programima iz područja fizike materijala i molekulske dinamike.

Za potrebe projekta dobiven je pristup superačunalu Fugaku, koji se temelji na iznimno učinkovitim ARM procesorima, te otvara nove horizonte za superračunalne performanse.

„Istraživači CIR-a radit će na prilagodbi ChASE računalne biblioteke za ARM procesore (Fujitsu A64FX) te analizi dobivenih performansi na nizu velikih i gustih problema svojstvenih vrijednosti iz područja ab initio molekulske dinamike“, objašnjava koordinator projekta na IRB-u, dr. sc. Davor Davidović

Važna dimenzija ovog partnerstva je fokus na rješavanje iznimno  velikih i rijetkih (engl. sparse) problema svojstvenih vrijednosti, gdje dimenzije matrica prelaze čak 100 milijuna redaka i stupaca. Ova sposobnost otvara vrata za inovacije u području molekulske dinamike, fizike materijala i drugih znanstvenih disciplina.

„Očekujemo da će rezultati ovog istraživanja omogućiti rješavanje velikih svojstvenih problema na sadašnjim i budućim superračunalima u Europskoj uniji i Japanu, uzimajući u obzir trend sve veće prisutnosti računalnih platformi temeljenih na ARM arhitekturi“, istaknuo je dr. sc. Davor Davidović.

Pristup superračunalu Fugaku je osiguran putem konkurentnog javnog poziva za istraživačke projekte, uz odobrenih 3,25 milijuna čvor-sati rada za projekt u trajanju od godinu dana, počevši od 1. listopada 2023. godine.

„Ovo partnerstvo ne samo da će doprinijeti široj znanstvenoj zajednici, već će i oblikovati budućnost računalstva kroz inovacije u linearnoj algebri, ali i dati novi zamah istraživanjima iz područja superračunarstva na Institutu“, zaključuju istraživači Centra za informatiku i računarstvo IRB-a.

Novo istraživanje predstavlja proširenje već postojeće suradnje i istraživačkih napora koje CIR provodi kroz HRZZ projekt „Skalabilni algoritmi visokih performansi za buduće heterogene distribuirane računalne sustave“, pod vodstvom dr. sc. Davora Davidovića.

Institut Ruđer Bošković / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora

Znanstveno-stručni skup organizirali su Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, Aquarium Pula, Udruga Morski obrazovni centar i Institut Ruđer Bošković. Zaključci sa Skupa objavljeni su s ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena na Jadransko more u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima.

Trebamo djelovati: prva procjena utjecaja plastike na morske organizme

Novi model procjene utjecaja progutane plastike na rast i razvoj morskih organizama, koji su razvili znanstvenici IRB-a u suradnji s inozemnim kolegama, moćan je alat za procjenu trenutnog stanja morskog ekosustava i planiranje daljnjih mjera zaštite.

Upravljali proteinima u živoj stanici uz pomoć svjetlosti

Istraživanje, koje je u cijelosti provedeno na IRB-u, pokazalo je da premošćujući mikrotubuli moraju biti određene duljine kako bi se kromosomi učinkovito poravnali u središtu diobenog vretena, što je važno za pravilnu diobu genetskog materijala. Kako bi došli do ovih rezultata istraživači su razvili posebne alate optogenetike kojima se uz pomoć svjetlosti mogu ukloniti ključni proteini koji sudjeluju u diobi stanice.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER