LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

Programi EU

LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije će se sastojati od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije.

 

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK

 

Opća uprava za okoliš i Opća uprava za klimatske akcije
 

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

http://mzoip.hr

 
Za više informacija (korisne poveznice)

 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/

 
LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije će se sastojati od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije.

 
 

Svrha i glavni ciljevi 


Svrha programa je zaštita okoliša i očuvanje prirode, a provoditi će se kroz dva potprograma svaki sa specifičnim glavnim ciljevima.


 

Potprogram za okoliš: 


Okoliš i učinkovitost resursa - provedba politike zaštite okoliša uključuju i tržišno orijentirane inovacije;

Priroda i bioraznolikost - najbolje prakse za veće bioraznolike izazove zadržavajući fokus na Natura 2000;

Upravljanje okolišem i informiranje - promicanje razmjene znanja, širenje primjera dobre prakse i bolju usklađenost uz javne kampanje za podizanje svijesti.

 
 

Potprogram za klimatske akcije: 


Ublažavanje klimatskih promjena – fokus na smanjivanje emisije stakleničkih plinova

Adaptacija na klimatske promjene – fokus na povećavanje otpornosti na klimatske promjene

Upravljanjem okolišem i informiranje – fokus na povećanje svijesti, komunikaciju, suradnju i širenje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbene aktivnosti.


 

Struktura Programa


Bespovratna sredstva za financiranje projekata ostati će glavni način financiranja, zatim financiranje studija, konferencija i ostalog. Potpora ne vladinim udrugama i drugim tijelima biti će i dalje moguća, a također će postojati mogućnost doprinosu novim financijskim instrumentima. Postojati će i mogućnost financiranja izgradnje administrativnih kapaciteta za učinkovitije provođenje LIFE programa.

 
 

Specifičnosti Programa


LIFE je jedini financijski instrument Europske komisije isključivo posvećen zaštiti okoliša i prirode namijenjen aktivnostima u području zaštite okoliša i zaštite prirode čiji je cilj doprinijeti razvoju i provedbi politike zaštite okoliša Europske unije.

 
 

Glavni korisnici 


LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge.

 
 

Partneri 


LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge.

 

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER