Webinar: Potencijal bioplina u energetskoj tranziciji gradova i regija

Razvoj europskog tržišta bioplina

Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors), jedna od najvažnijih inicijativa Europske unije usmjerena na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena, poziva sve zainteresirane da se prijave na webinar kojem je cilj približiti načine korištenja bioplina u gradovima i pojasniti prednosti korištenja energije iz obnovljivih izvora.

BiogasAction

Revidiranom Direktivom o obnovljivim izvorima energije postavljen je cilj od najmanje 32 % udjela energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine, a upravo su regije i gradovi predvodnici razvoja novih tehnika za održivo i kružno korištenje resursa na svojim područjima.

Među obnovljivim izvorima energije, za proizvodnju električne i toplinske energije, kao i transportnih goriva, potiče se korištenje bioplina. Projekt BiogasAction usmjeren je na pokretanje razvoja europskog tržišta bioplina te povećanje proizvodnje bioplina i biometana unutar EU. Ovaj Horizon2020 projekt usmjeren je na uklanjanje ne-tehničkih prepreka za stvaranje boljih okriva za širu primjenu bioplina i biometana na području Walesa, Velike Britanije, Hrvatske, Češke, Nizozemske, Danske, Latvije, jugoistočne Švedske i Francuske (sjeverozapadni dio i regija Auvergne-Rhône-Alpes). Voditelj projekta u Republici Hrvatskoj je Energetski institut Hrvoje Požar.

Nadolazećim webinarom pružit će se detaljniji uvid u BiogasAction pristup i postignuća, a također će se dati i odgovarajući primjeri o mogućim integracijama bioplina u europske gradove i regije.

 

Webinar se održava u srijedu 12. prosinca 2018. od 11:00 do 12:30, a registrirati se možete ovdje.

 

  • Program webinara je sljedeći:

EU okvir za proizvodnju energije i bioplina iz otpada

  • Jose-Jorge Diaz Del Castillo, European Commission – DG ENV

Projekt BiogasAction: ciljevi i rezultati

  • Nils Daugaard, EC Network 

Studija slučaja: integracija bioplina u lokalne planske dokumente

  • Anda Jekabsone, Ekodoma [Latvija]

Studija slučaja: postrojenje Solrød Biog

  • Tyge Kjær, Roskilde University [Danska]

Pitanja i odgovori

 

  • BiogasAction / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

U Bolu otvorena konferencija DANI SUNCA 2023.

U četvrtak je u Bolu na Braču počela dugo očekivana druga međunarodna konferencija DANI SUNCA 2023. Dvodnevna konferencija okupila je 400 sudionika, više od 60 predavača i panelista.

Predstavljene studije za ubrzanje razvoja projekata OIE u Hrvatskoj

U utorak je u Hrvatskom državnom arhivu održana promocija dviju stručnih studija o obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj čiju je izradu pokrenulo udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske te financirala Europska banka za obnovu i razvoj u iznosu od 1,1 milijuna kuna.

Nove oznake energetske učinkovitosti u primjeni već godinu dana

Uvođenje energetskih oznaka jedna je od najuspješnijih inicijativa EU-a za potrošače koja im pomaže pri odabiru energetski učinkovitih proizvoda te istovremeno daje važan doprinos postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a. U sklopu projekta LABEL 2020 razvijena je aplikacija koja građanima prilikom kupovine kućanskih uređaja omogućuje jednostavniji odabir i uštedu energije, a samim time i novca.

SED 2019 – Summit energetske demokracije

Energetski institut Hrvoje Požar uputio je poziv za sudjelovanje na Summitu energetske demokracije koji će okupiti vrhunske domaće i međunarodne stručnjake, a u središtu zanimanja bit će prioriteti energetske politike RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu te izrada nove energetske strategije.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER