Hrvatska čvrsto stoji iza globalnih napora kojima se nastoje smanjiti klimatske promjene

Niskougljični razvoj je prilika i za Hrvatsku

Delegacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike predvođena pomoćnikom ministra za klimatske aktivnosti Igorom Čižmekom sudjeluje u Bonnu u Njemačkoj na 23. Konferenciji stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC).

Pomoćnik ministra Igor Čižmek je u obraćanju delegacijama 197 država stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime istaknuo opredijeljenost Republike Hrvatske za ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma, javljaju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Pariški sporazum predstavlja povijesnu prekretnicu u jačanju globalnog zajedničkog duha i prelazak na društvo s niskom razinom ugljika otporno na klimatske promjene.

„Republika Hrvatska čvrsto stoji iza globalnih napora kojima se nastoji smanjiti klimatske promjene. Kako bi bila bolje pripremljena i izgradila društvo otporno na klimatske promjene, Hrvatska je izradila nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama do 2040. godine i s pogledom na 2070. godinu, s akcijskim planom. Istodobno, poduzimamo mjere smanjenja emisija, a niskougljični razvoj vidimo kao priliku za Hrvatsku. To je prilika za poboljšanje postojećih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja kroz inovacije, prijenos naprednih tehnologija i značajne strukturne promjene u svim sektorima. Ove će promjene potaknuti industrijski rast, investicijski ciklus i razvoj novih poduzeća što će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i poboljšanjem kvalitete života svih građana“ – rekao je pomoćnik ministra Igor Čižmek.

Pariški sporazum je prvi pravno obvezujući globalni klimatski sporazum o smanjenju emisija stakleničkih plinova koji je usvojen krajem 2015. u Parizu. Cilj Pariškog sporazuma je osnažiti globalnu reakciju na opasnost od klimatskih promjena a njime se utvrđuje dugoročni cilj smanjenja emisija u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C te da se pokuša zadržati na 1,5 °C u odnosu na razinu emisija u predindustrijskom razdoblju.

Do danas je 169 od ukupno 197 država stranaka Konvencije ratificiralo Pariški sporazum. Republika Hrvatska je 23. lipnja 2017. godine postala punopravna stranka Pariškog sporazuma.

Na marginama Konferencije stranaka Okvirne konvencije o promjeni klime, pomoćnik ministra Igor Čižmek je s predsjednikom Međuvladinog panela o promjeni klime (IPCC) dr. Hoesung Lee-om održao sastanak na temu uloge i važnosti IPCC-a  za pregovore o klimatskim promjenama kao i načinu financiranja istog. Predsjednik IPCC dr. Lee ukazao je na povećanje oblima posla IPCC u okviru Pariškog sporazuma te je zatražio da se u financiranje dobrovoljno uključi i veći broj država od sadašnjih 40-tak. Kako IPCC putem svojih  redovnih izvješća osigurava stručne podloge nužne za klimatske pregovore od velike važnosti je osigurati kontinuitet njegovog djelovanja.

VEZANE VIJESTI

15 stabala za 15 godina rada

Središnja proslava 15. obljetnice Javne ustanove Zeleni prsten održana je u dvorcu Lužnica u Zaprešiću, u srijedu 29. studenoga 2023. godine, gdje je u suradnji s Hrvatskim šumama, Upravom šuma podružnicom Zagreb održana akcija „15 STABALA ZA NAŠIH 15 GODINA“.

Donosimo zaključke s nedavno završene Konferencije o promjeni klime

23. Konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime održana je s ciljem određivanja ključnih odrednica za primjenu Pariškog sporazuma. Uz predstavnike 197 država, ove godine su u rad konferencije uključeni i predstavnici gradova, općina, industrije te nevladine organizacije u svrhu promicanja zajedništva i postizanja veće razine efikasnosti u borbi protiv klimatskih promjena. Donosimo vam glavne zaključke Konferencije!

Zagovornici fosilnih goriva lobiraju u Bonnu

Konferencija o klimatskim promjenama UN-a održava se u Bonnu u od 6.-18. studenog 2017. Predstavnici vlada, gradova, nevladinih organizacija i civilnog društva te poslovni ljudi i investitori iz cijelog svijeta okupili su se u Bonnu kako bi uskladili i ubrzali aktivnosti u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama u organizaciji Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime.

Oceani se guše u plastičnom otpadu

Niti jedna svjetska zemlja ili kontinent, pa tako ni Europska unija, koja se obvezala smanjiti onečišćenje mora plastičnim otpadom za 30 posto do 2020. godine, sama ne može riješiti ovaj ogroman problem čije se katastrofalne posljedice javljaju mnogo brže od ranijih očekivanja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER