EU projekt I-STORMS

Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora u jadransko-jonskoj regiji

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) projektni je partner u projektu I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management Strategies) u okviru Programa INTERREG transnacionalne suradnje ADRION (Jadransko-jonska inicijativa) za razdoblje 2014. - 2020.

I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management Strategies) je projekt regionalne suradnje u razmjeni znanja, podatka i prognoza, za rana upozorenja na plavljenja mora. Kroz zajedničku infrastrukturu, zajedničke strategije odgovora na ugrozu, Projekt planira inovativni pristup na podjeli podataka, zajedničke smjernice za rano upozoravanje za potrebe javnosti i službi za zaštitu i spašavanja, transnacionalnu strategiju smanjivanju rizika od plavljenja mora i uspostavljanje stalnog foruma suradnje partnera u projektu te nacionalnih sudionika i korisnika.

Hrvatska ima dugu tradiciju pomorskih promatranja i prognoza te razvijenu Pomorsku meteorološku službu. Sve češće se uz prognoze atmosfere i stanja mora (atmosferski tlak, prizemni vjetar, vidljivost na moru, morski valovi) na otvorenom, postavljaju zahtjevi za izdavanje prognoza i upozorenja na obalne događaje koje su interakcija atmosfere i mora. Na prostorima istočne obale Jadrana, zabilježen je cijeli niz događaja koji se odnose na obalna plavljenja , što kao posljedica morskih oluja-nevera, olujnih uspora, ako i zbog posljedica meteo-tsunamija, pojave naglog i intenzivnog ali kratkotrajnog dizanja mora zbog naglih promjena atmosferskog tlaka, u područjima plitkih zaljeva i luka. U Hrvatskoj se više istraživačkih instituta bavi oceanografskim fenomenima, a posebno istraživanjima plavljenja mora, te je ambicija DHMZ-a, kao jedinog hrvatskog partnera u I-STORMS projektu, sakupiti njihova saznanja o mjerenjima i modeliranjima obalnih plavljenja, te načiniti prostor operativnoj primjeni rezultata I-STORMS projekta.

Posebni ciljevi Projekta u kojima DHMZ sudjeluje izravno ili kroz projektne timove:

 • Uspostava I-STORMS mreže, sastavljene od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite.
 • Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera.
 • Izrada kataloga rizika povezanih s olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru).
 • Popis infrastrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka).
 • Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavljenja mora.
 • Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja.
 • Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.

Specifična uloga DHMZ-a

DHMZ je nacionalna meteorološka i hidrološka služba i ovlašteno državno tijelo za pomorsku meteorologiju, te svakodnevno izdaje meteorološke biltene i upozorenja za Jadransko more i hrvatsku unutarnju morsku vodu. Nedavno je DHMZ započeo modernizaciju motriteljske mreže, koja će uključivati i mrežu meteo-oceanskih privezanih plutača, koji se rade u realnom vremenu, na hrvatskim teritorijalnim vodama (vidi projekt METMONIC). Pridonoseći I-STORMS projektu, DHMZ će aktivno sudjelovati u postizanju svih ciljeva, podijeliti poznavanje specifičnih morskih i priobalnih fenomena na Jadranu (npr. olujni uspori od ekstremnih lokalnih vjetrova, meteo-tsunami), podijeliti opažanja i prognoze za stanja mora.

DHMZ je jedini član I-STORMS projekta iz Hrvatske i važan je za:

 • izgradnju i koordinacija nacionalne mreže I-STORMS,
 • popis nacionalne infrastrukture operativnih mjerenja, promatranja i prognostičkih modela za atmosferu i cirkulacije mora,
 • organiziranje nacionalne I-STORMS konferencije, te doprinos ostalim konferencijama (znanstvenim, regionalnim) vezanim za priobalne pojave, sustave ranog upozoravanja i upravljanje rizicima,
 • izgradnju foruma za edukacije o sustavima upozorenja na pojave na moru, te ugroze plavljenja mora, za ciljne skupine: specifične korisnike, kreatore politike i javnost.

Ciljevi projekta I-STORMS je uspostava I-STORMS mreže, sastavljenje od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite. Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera. Izrada kataloga rizika povezanih sa olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru). Popis infraskrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka). Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavenja mora. Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja. Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.

Suradnici na projektu su sljedeće institucije:

 • City of Venice (CoV), Italija
 • National Research Council-Institute of Marine Sciences (CNR ISMAR), Italija
 • Agency for environmental protection and energy in Emilia-Romagna (ARPAE), Italija
 • Slovenian Environment Agency (ARSO), Slovenija
 • Apulia Region, Department of Civil Protection (ARCP), Italija
 • Regional Council of Durres (RCD), Albanija
 • Regional Union of Municipalities of Epirus (PED Epirus), Grčka
 • Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment (IGEWE), Albanija
 • Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.405.787,45 EUR, udio DHMZ-a je 135.028,54 EUR. Sufinanciranje osigurava Europska unija (Europski fond za regionalni razvoj i Instrument pretpristupne pomoći 2014.-2020.) u udjelu od 85%, a država Hrvatska u udjelu od 15%. Projekt je započeo 1. siječnja 2018., a završava 31. prosinca 2019.

 

 

VEZANE VIJESTI

Sredozemno more - najbrže zagrijavajuće more na svijetu

Zagrijavanje Sredozemnog mora uzrokuje migracije stranih vrsta koje zamjenjuju njegove endemske vrste, a tome doprinose i sve ekstremniji vremenski uvjeti koji uništavaju morsko dno i cijele morske ekosustave.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER