Sredozemno more - najbrže zagrijavajuće more na svijetu

Sve brže zagrijavanje Sredozemnog mora nepovratno će promijeniti život u moru i ljudske živote

Zagrijavanje Sredozemnog mora uzrokuje migracije stranih vrsta koje zamjenjuju njegove endemske vrste, a tome doprinose i sve ekstremniji vremenski uvjeti koji uništavaju morsko dno i cijele morske ekosustave.

Sve ekstremniji vremenski uvjeti koji uništavaju morsko dno i cijele morske ekosustave imat će značajne posljedice za gospodarski sektor, posebno u ribarstvu i turizmu, a bitno će izmijeniti i naše navike konzumacije proizvoda iz ribarstva. Neke od tih promjena bit će nepovratne. Ipak, trenutno poduzimanje konkretnih akcija moglo bi smanjiti emisije stakleničkih plinova i omogućiti nam da se prilagodimo na novu realnost sve toplijeg mora.

 

S temperaturama koje se povećavaju za 20 % brže od globalnog prosjeka i porastom razine mora većim od jednog metra do 2100. godine, Sredozemno more postaje najbrže zagrijavajuće i najslanije more na našem planetu. WWF-ov novi izvještaj: „Učinak klimatskih promjena u Sredozemlju: priče iz pregrijanog mora“ („The Climate Change Effect in the Mediterranean: Stories from an overheating sea“) prikazuje šest glavnih aspekata utjecaja klimatskih promjena na morsku bioraznolikost te mutacije koje se pojavljuju kod ključnih vrsta riba i njihovih staništa kao rezultat klimatskih promjena, a izravno utječu na lokalno stanovništvo.

WWF ukazuje na opasnu povezanost između utjecaja klime na more i postojećih ljudskih pritisaka – prelova, zagađenja, razvoja obalnih područja i brodarenja, koji su već znatno smanjili ekološku otpornost našeg mora.

„Jadransko more, kao uostalom ni jedno drugo more, nije izolirani sustav pa se svi pritisci koji djeluju na Mediteran u većoj ili manjoj mjeri pojavljuju i u Jadranu. S obzirom da se radi o plitkom i poluzatvorenom moru, povećan je i rizik od ozbiljnih i trajnih posljedica koje imaju klimatske promjene u sinergiji s intenzivnim ljudskim aktivnostima poput turizma ili ribarstva, a da o eksploataciji nafte i plina uopće ne govorimo. Jačajući zaštitu Jadrana jačamo njegovu otpornost, a time i našu opstojnost kao pomorski orijentirane nacije. Možemo reći da je to naša nužnost i dužnost”, govori Mosor Prvan iz WWF Adrije.

Visoke temperature i i ekstremni vremenski događaji mijenjaju morsko dno

Livade morske cvjetnice posidonije, koralji i plemenite periske postaju vrlo rijetki na nekim područjima, dok na drugima potpuno nestaju. Potpuni gubitak tih vrsta imao bi tragičan utjecaj  na čitav morski ekosustav jer mnogim vrstama služe kao staništa, vežu ugljik, a korisni su i u ekonomskom smislu s obzirom na to da privlače brojne turiste i ronioce. Dobro upravljanje zaštićenim morskim područjima može imati značajan pozitivan utjecaj na smanjivanje pritiska na preostale populacije.

„Sredozemno more nije kao što je nekad bilo, pretvara se u tropsko more. Klimatske promjene nisu prijetnja za budućnost, one su prijetnja već danas, čemu svjedoče znanstvenici, ribari, ronioci, obalne zajednice i turisti. Puno toga se stavlja na kocku u ekološkom smislu jer je Mediteran veliki opskrbljivač nas ljudi. Ako želimo okrenuti postojeći trend, moramo smanjiti ljudski pritisak na more i izgraditi njegovu otpornost. Zdravi ekosustavi i rastuća bioraznolikost su najbolja prirodna obrana protiv utjecaja klimatskih promjena.“ – poručio je Giuseppe Di Carlo, direktor WWF-ove mediteranske morske inicijative.

Brojni slučajevi jasno pokazuju snažnu povezanost klime i oceana te potrebu za poboljšanom zaštitom mora radi obnavljanja bioraznolikosti i ribljih stokova, čime se može ponovno izgraditi otpornost našeg mora. WWF stoga poziva globalne i mediteranske čelnike da osiguraju dogovore oko snažnijeg poticanja bioraznolikosti, smanjenja utjecaja klimatskih promjena i uspostavljanja boljih financijskih mehanizama zaštite.

WWF-ov izvještaj: „Učinak klimatskih promjena u Sredozemlju: priče iz pregrijanog mora” („The Climate Change Effect in the Mediterranean: Stories from an overheating sea“) u cijelosti je dostupan na www.wwfmmi.org.

  • Lijepa i opasna invazivna vrsta: riba lav ili lionfish (Pterois) © AlexisRosenfeld - WWF

WWF poziva na efektivnu zaštitu 30 % Sredozemnog mora do 2030.

Postoje snažni znanstveni dokazi koji potvrđuju da zaštita ključnih mediteranskih područja može doprinijeti oporavku morskih staništa, ponovnoj izgradnji ribljih stokova i borbi protiv utjecaja klimatskih promjena. Više informacija potražite na sljedećoj poveznici.

Šest glavnih promjena u Sredozemnom moru uzrokovanih klimatskim promjenama

  1. Tropikalizacija mora tjera autohtone morske vrste na migraciju ili ih dovodi do smrti jer nisu prilagođene na toliko visoke temperature. „Nestajanje uobičajenih mediteranskih vrsta i sveprisutna pojava stranih vrsta  čini morski pejzaž neprepoznatljivim u usporedbi s drugim mediteranskim područjima“, tvrdi Paolo Albano, istraživač koji je vodio studiju.
  2. Migracije riba su prisutne diljem cijele regije: više od 100 novih invazivnih vrsta (126 vrsta riba) je došlo u Sredozemlje, što je uzrokovalo smanjenje autohtonih vrsta do 40 % na nekim područjima. I unutar slijeva morske vrste migriraju od južnih Afričkih obala prema toplijim sjevernim vodama.
  3. Znatno povećanje broja meduza je posebno izraženo i dugotrajno u južnijim vodama. Godine prelova uništile su brojne stokove koji su se s meduzama natjecali za hranu, zbog čega neki ribari danas ulove više meduza nego ribe.
  4. Livade posidonije (Posidonia oceanica) su pod prijetnjom sve toplijeg mora i povećanjem razine mora, a njihov nestanak imao bi užasne posljedice za bioraznolikost i plavi ugljik. Livade posidonije pohranjuju 11-42 % CO2  emisija iz zemalja Sredozemlja.
  5. 30 % svih gorgonija (kožnatih koralja) uništeno je tijekom jedne oluje. Karizmatična vrsta koralja s vrlo važnom ulogom u mnogim mediteranskim ekosustavima je uništena zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.
  6. 80-100 % populacije plemenitih periski (Pinna nobilis) je nedavno masovno izgubljeno u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji i na ostalim dijelovima Mediterana. Inače, ovaj najveći endemski mediteranski školjkaš može stvoriti stanište za čak 146 različitih morskih vrsta. 

Promjene u staništima i populacijama riba događaju se diljem cijele regije

U izraelskim vodama je tamošnja populacija mekušaca opala za skoro 90 %, u Turskoj invazivne vrste čine 80 % ulova. Obalne zajednice su se počele navikavati na novu realnost – uče kako uloviti i pripremiti strane vrste kao nove specijalitete, postavljaju mreže oko plaža kako bi zaustavili meduze, koje su naučili koristiti u kozmetičkom sektoru.

WWF Adria / Ekovjesnik

 

>>> Pročitajte još >>> Jadran, nikad slaniji?

VEZANE VIJESTI

Javna tribina: „Ranjivost obalnog područja Primorsko-goranske županije”

Javna tribina na temu „Ranjivost obalnog područja Primorsko-goranske županije” održat će se u organizaciji Društva za unapređenje i poljepšavanje grada Crikvenice i okolice 1898. (DZUIP1898) u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice (Vinodolska 1, Crikvenica) u utorak 5. prosinca s početkom u 18 sati.

Projektom SASPAS nastoje se zaštititi morsko dno i morske cvjetnice, a posebno posidonija

Udruga Sunce želi istaknuti značaj i svrhu ekološki prihvatljivog sidrenja te potaknuti nautičare na promišljanje o sidrenju i lokacijama sidrenja. Putem kampanje „Postani čuvar posidonije“ namjerava se stvoriti mreža društveno odgovornih tvrtki koji će kao 'ambasadori posidonije' pomoći u ostvarenju cilja te stvoriti mrežu nautičara koji svojim ponašanjem i djelovanjem izravno pomažu u zaštiti morskih cvjetnica.

Postanite čuvari posidonije

Kampanja „Postani čuvar posidonije“ provodi se od srpnja 2021. s ciljem osvještavanja javnosti, a posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju (Posidonia oceanica).

U Splitu održana Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i iskustva stečena tijekom provedbe projekta SASPAS te se raspravljalo o izazovima i mogućim rješenjima za smanjenje utjecaja sidrenja na morske cvjetnice, posebice livade posidonije (Posidonia oceanica). Konferencija je okupila predstavnike različitih institucija iz Hrvatske i Italije povezanih s pitanjima očuvanja morskih cvjetnica.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER