Za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta osigurano dodatnih 70 milijuna kuna

Sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je dodatnih 70 milijuna kuna EU sredstava za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta. Prihvatljivi prijavitelji su sve jedinice lokalne samouprave, a javni poziv će trajati do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave objavljen je u ožujku ove godine i za tu namjenu je bilo osigurano 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Radi značajnog interesa prijavitelja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je osiguralo i dodatna sredstva.

Na internetskoj stranici Strukturni fondovi stoga su objavljene III. izmjene Poziva za građenje reciklažnih dvorišta kojima je vrijednost ovog Poziva povećana za dodatnih 70 milijuna kuna i sada iznosi 214,5 milijuna kuna.

Inače, na javni poziv za građenje reciklažnih dvorišta od njegova otvaranja do sada je stiglo 67 prijava, a donesene su 42 odluke o financiranju u ukupnom iznosu od 110,3 milijun kuna. Ostale prijave se obrađuju.

 

Građenje reciklažnih dvorišta

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Sažetak: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

VEZANE VIJESTI

Gotovo 50 milijuna kuna više za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta

Zbog velikog interesa jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike produžilo je rok za prijavu na otvoreni poziv za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta. Gradovi i općine mogu pripremati projektne prijedloge te ih po tome dostaviti do 15. prosinca ove godine.

Solinu 3,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić i gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević potpisali su u Solinu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER