Grad Zagreb: „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“

Među brojnim materijalima za edukaciju građana o odvojenom prikupljanju otpada su i hvalevrijedni letci i brošure za slijepe i slabovidne osobe, pripremljene u suradnji s Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Udrugom slijepih Zagreb

U srijedu su u Zagrebačkom holdingu predstavljene edukativno-informativne aktivnosti koje će se, s ciljem edukacije građanki i građana Zagreba o važnosti i načinima odvojenog sakupljanja otpada te povećanja razine svjesnosti o potrebi njihovog osobnog doprinosa, provoditi u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“.

Projekt „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“ je prijavljen i odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.945.708,54 kn, od čega se 3,6 milijuna kuna sufinancira bespovratnim sredstvima EU-a, dok ostatak sredstava osigurava Grad Zagreb kao nositelj projekta. Projekt se provodi u razdoblju od 14. veljače 2019. do 7. kolovoza 2020. godine.

Kako navode u zagrebačkoj gradskoj upravi, projekt je osmišljen kako bi se građanke i građani grada Zagreba informirali i educirali o načinima i važnosti odvojenog sakupljanja otpada te kako bi ih se potaknulo na veći osobni angažman u tome procesu. Također, Grad Zagreb bi provedbom ovog projekta trebao postati predvodnik u odvojenom sakupljanju otpada i tako približiti Hrvatsku ostvarenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, na isti način na koji se otpadom gospodari u ostatku Europske unije.

Ciljne skupine projekta su svi građani Grada Zagreba, djeca, mladi, udruge, poduzetnici, mediji, turisti, zaposlenici u gradskim upravnim tijelima i  Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao i u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

Četiri osnovna cilja projekta

Projektom će se provoditi sedam obveznih i deset preporučenih aktivnosti koje su navedene u Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.

O edukativno-informativnim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“ govorili su Tatjana Operta, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga, Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i predsjednica Projektnog tima te Jelena Pavičić Vukičević, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba.

  • Tatjana Operta,Olivera Majić, Jelena Pavičić Vukičević i Ana Stojić Deban / Foto: Grad Zagreb

„Projektne aktivnosti su podijeljene sukladno ciljanim skupinama i načinima, odnosno kanalima komunikacije te obuhvaćaju izradu i podjelu promotivnih materijala građanima, didaktičkih igračaka djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, održavanje javnih događanja, izradu aplikacije te medijsku prisutnost i usluge oglašavanja na javnim portalima“, izjavila je koordinatorica projektnog tima, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Tatjana Operta.

Također, istaknula je kako su na temu održivog gospodarenja otpadom izrađeni plakati, letci, brošure, naljepnice, slikovnice, bojanke, priručnik, majice i kape, koji su na konferenciji za medije prikazani na slajdovima prezentacije.

Tako je, primjerice, izrađeno 12 vrsta plakata koji će biti postavljeni na javnim površinama, lokacijama Gradske uprave Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i Gradske skupštine Grada Zagreba, u mjesnim odborima, kao i u vozilima javnog prijevoza, na turističkim punktovima, ljekarnama Grada Zagreba, a distribuirat će se i dječjim vrtićima i osnovnim školama.

  • Sva pravila taktilnih obilježja za slijepe i slabovidne osobe Grad Zagreb je usuglasio s Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Udrugom slijepih Zagreb.

Materijali za sve građane, djecu, turiste te slijepe i slabovidne osobe

Letci i brošure će se Zagrepčanima dostavljati putem uplatnica Zagrebačkog holdinga, a dijelom izravno u kaslićima. Za potrebe projekta izrađeno je ukupno pet letaka i brošura na teme sprječavanja nastanka otpada, odgovornog postupanja s otpadom, odvojenog sakupljanja otpada, ponovne uporabe predmeta i kompostiranje. Letci će se također dostaviti odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i ustanovi za slijepe i slabovidne osobe, a distribuirat će se i na turističkim punktovima te javnim događanjima i manifestacijama.

Priprema se i izrada naljepnica namijenjenih djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, turistima na mjestima gdje je predviđeno njihovo lijepljenje na spremnicima za otpad, kao i slijepim i slabovidnim osobama koje će se izraditi s taktilnim obilježjima za odlaganje pojedinih vrsta otpada. Sva pravila taktilnih obilježja za slijepe i slabovidne Grad Zagreb je usuglasio s Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i s Udrugom slijepih Zagreb.

  • Među brojnim materijalima za edukaciju građana o odvojenom prikupljanju otpada su i hvalevrijedni letci i brošure za slijepe i slabovidne osobe.

„Izrađene su dvije vrste didaktičkih igračaka i to 10.000 za djecu predškolske dobi te 10.000 za djecu osnovnoškolske dobi, a njih ćemo distribuirati dječjim vrtićima i osnovnim školama, kao i tijekom javnih događanja i manifestacija. Kako bismo maksimalno prilagodili materijale spoznajnoj razini ove ciljane skupine,  oblikovanje didaktičkih igračaka je utvrđeno u suradnji s Uredom za obrazovanje, dječjim vrtićima i školama Grada Zagreba te s resornom ministarstvom“, rekla je Tatjana Operta.

Osim toga, za djecu  rane i predškolske, kao i osnovnoškolske dobi od 1.-4. razreda, pripremaju se kostimirani igrokaz i predstava na temu održivog gospodarenja otpadom u dječjem kazalištu Trešnja.

Nadalje, u okviru javnih događanja Grad Zagreb priprema organizaciju obilježavanja važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša, kao i održavanje konferencije o gospodarenju otpadom.

Ukupno se planira obilježavanje pet datuma vezanih uz zaštitu okoliša i to 18. ožujka - Svjetski dan recikliranja, 22. travnja - Dan planeta Zemlje, 22. svibnja - Dan zaštite prirode, 5. lipnja - Svjetski dan zaštite okoliša i 3. srpnja - Međunarodni dan bez plastičnih vrećica.

Navedeni datumi će se obilježiti organizacijom javnih događanja na Trgu bana Josipa Jelačića, zatim na Europskom, Kvaternikovom i Cvjetnom trgu te na tržnici Jarun, Trešnjevačkom trgu, Zrinjevcu, Bundeku i u Maksimiru.

  • Tatjana Operta, koordinatorica projektnog tima i zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša / Foto: Grad Zagreb

Na kraju izlaganja, Tatjana Operta je najavila kako će Grad Zagreb uskoro predstaviti aplikaciju koja će građanima omogućiti lociranje najbližih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, ali ih i obavještavati o rasporedu odvoza komunalnog otpada prema kućnoj adresi te savjetovati o načinima odvajanja otpada.

„Mogu najaviti da će prva aktivnost biti postavljanje plakata u tramvaje i autobuse, kojima će se promovirati korištenje reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu. Plakati će se postaviti u 150 tramvaja i 50 autobusa, a na njima će biti istaknut QR kod uz pomoć kojeg će svi koji preuzmu aplikaciju na svojim pametnim telefonima dobiti popis svih reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu“, istaknula je Tatjana Operta.

  • Plakati će se postaviti u 150 tramvaja i 50 autobusa / Foto: Ekovjesnik

Smanjena količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta

Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban istaknula je da su građankama i građanima Zagreba na kućnom pragu na raspolaganju spremnici za miješani komunalni otpad te spremnici za papir, dok se plastična i metalna ambalaža prikupljaju putem žutih plastičnih vrećica, a biotpad u spremnicima te smeđim vrećicama. Svakako, tu je i infrastruktura zelenih otoka i reciklažnih dvorišta.

„Sve aktivnosti projekta započele su puno ranije i već su postigle određene rezultate. Možemo ih podijeliti na one koje su vezane za infrastrukturu koju je u gradu Zagrebu osigurala podružnica Čistoća i na edukacije prema našim korisnicima. Edukacija građana obuhvaćala je tribine na javnim površinama grada Zagreba te letke, a organiziran je i niz događanja poput Eko piknika na Bundeku te izdavanje Zagrebačkog vodiča za recikliranje“, izjavila je predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.

  • Dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga / Foto: Grad Zagreb

„Navedene aktivnosti su rezultirale time što je u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu prikupljeno ukupno 288.000 tona otpada, što je povećanje za 0,14 posto. Nadalje, smanjena je količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta za 7,25 posto, a kada govorimo o biootpadu prikupljena je sedam puta veća količina otpada. Što se tiče papira, prikupljeno je više otpada u ovoj kategoriji za 47 posto, otpadnog stakla za 13,23 posto, dok je sakupljanje plastičnog otpada poraslo za 40 posto“, navela je Ana Stojić Deban.

Također, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga podsjetila je na trenutnu dinamiku odvoza komunalnog otpada te istaknula kako od 10. veljače zagrebačka Čistoća jednom tjedno odvozi otpadni papir te plastičnu i metalnu ambalažu, a promijenjen je i raspored odvoza biootpada u gradskim četvrtima.

Istaknula je da vrećice za plastiku i biootpad još nije dobilo nešto manje od tisuću Zagrepčana te ih je pozvala da nazovu pozivni centar Zagrebačkog holdinga.

„Osigurali smo odvoz otpada sa 850 zelenih otoka, a sve kategorije otpada, za koje građani nisu sigurni kamo ih odložiti, mogu se odnijeti u reciklažna dvorišta“, rekla je predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.

  • Doc.dr.sc. Olivera Majić i dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević / Foto: Grad Zagreb

Važan je osobni doprinos svakog građanina Zagreba

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić navela je kako se projektom želi istaknuti da je grad Zagreb senzibiliziran za problematiku gospodarenja otpadom, a uz njegova četiri osnovna cilja određeni su i specifični ciljevi.

„Želim naglasiti da je donošenje Plana izobrazno-edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom zakonska obaveza jedinica lokalne i regionalne samouprave te je kao takva sastavni dio cjelovitog Plana gospodarenjem otpadom Grada Zagreba. Naš Plan izobrazno-edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom ima četiri osnovna komunikacijska cilja, to su nastanak otpada svesti na najmanju moguću mjeru tijekom životnog ciklusa proizvoda i svih njegovih komponenti, odvojeno sakupljanje otpada, kućno kompostiranje te ponovna uporaba predmeta. Međutim, da bismo realizirali te glavne ciljeve, mi smo odredili i specifične ciljeve kako bismo ih prilagodili specifičnostima grada Zagreba. Jedan od njih je informirati sve naše sugrađane o  načinima kako se sami mogu više angažirati i uključiti u proces odvojenog sakupljanja otpada. Ističemo kako želimo pozicionirati prevenciju nastanka otpada kao najpoželjnije ponašanje građana grada Zagreba.“, izjavila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i voditeljica Projektnog tima Olivera Majić.

S.F. / Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Sve više pariških restorana i trgovina koristi višekratnu staklenu ambalažu

Grad Pariz je krajem lipnja 2021. godine pokrenuo novi zero waste projekt s ciljem rješavanja problema gomilanja ambalažnog otpada. Svakog dana u francuskoj metropoli prikupi se čak 15 tona ove vrste otpada, a zahvaljujući sve većem broju pariških restorana i trgovina koji se uključuju u projekt, sustav pologa na posude za hranu vraća se na velika vrata.

Zagrebačka gradska uprava tvrdi da su količine otpada značajno smanjene

Grad Zagreb predstavio je rezultate provedbe EU projekta „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Ističe se „značajno smanjenje količine otpada“ u gradu Zagrebu i njegovo pozicioniranje „kao ekološki održive i zelene europske metropole“.

Čistoća upozorava: Ako u spremniku nije biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena!

Zagrebačka Čistoća ponovno apelira na građane da pravilno odvajaju otpad, a ovaj put problem predstavljaju spremnici za biootpad u koje građani odlažu „nepropisanu vrstu otpada“. Jasno je da ima i takvih slučajeva, i ne opravdavamo ih, no jesu li baš za sve probleme sa smećem u nikad prljavijem Zagrebu krivi isključivo njegovi građani?

Zagreb: „​Naviku usvoji, otpad razdvoji!"

„​Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., zajedno s podružnicama Čistoća i Zrinjevac, udružili su snage za čišći Zagreb", navodi se u najavi početne konferencije EU projekta „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Zagrebu“, koju 8. prosinca možete pratiti putem YouTube kanala „​Naviku usvoji, otpad razdvoji!". 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER