Za 'zeleniji' Zagreb: Uvodi se novi model naplate odvoza komunalnog otpada

Zagreb se više ne bi trebao nazvati „kantogradom“, a nadamo se ni „europskom prijestolnicom smeća“

Zagrebačka gradska uprava je u petak javnosti predstavila prijedlog novog modela naplate odvoza komunalnog otpada. Kako je istaknuto, riječ je o modelu koji bi Zagreb trebao učiniti pravednijim, zelenijim i odgovornijim. No, za tako nešto potrebna je suradnja svih građanki i građana glavnog grada Hrvatske i to odgovornijim odvajanjem otpada kako bi ga nadležne gradske službe mogle adekvatno zbrinjavati i reciklirati.

U Zagrebu se s ciljem smanjenja količine otpada planira uvesti potpuno novi model naplate odvoza komunalnog otpada. Prema novom modelu građanke i građani će fiksni dio cijene usluge plaćati putem računa koji će za fizičke osobe stajati 45 kuna, odnosno 90 kuna za pravne osobe, u što je uračunat odvoz odvojenog otpada (papir, plastika, metal, staklo, biootpad) i dva odvoza glomaznog otpada godišnje. Fiksni dio cijene će se i dalje naplaćivati putem računa Zagrebačkog Holdinga.

Važan korak prema zelenijem, održivijem i suvremenijem Zagrebu

Prema novom modelu uvodi se varijabilni dio cijene usluge koji će se naplaćivati kroz sustav kupovine standardiziranih vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada u trgovinama i Čistoći. U prodaji bi se tako trebale naći vrećica od 20 litara po cijeni od 4 kune, i vrećica od 40 litara po cijeni od 8 kuna (PDV je uključen u cijenu). Time se građanke i građane Zagreba želi motivirati na odvajanje otpada pa bi oni koji ga više odvajaju trebali plaćati manje, a ostali više. Osim toga, ovim bi se prijedlogom trebao osigurati glavni cilj, a to je smanjenje količine otpada, kao i povećanje stope recikliranja, uklanjanje velikih količina kanti i spremnika za otpad s gradskih ulica (na javnim površinama trenutno se nalazi čak 200.000 spremnika!) te napraviti veliki korak ka zatvaranju Jakuševca. Naravno, sve to temelji se na savjesnom i odgovornom odnosu prema otpadu – kako građana i građanki Zagreba, tako i gradske uprave.

Dosadašnji sustav nije poticao građan(k)e na odvajanje otpada jer se zasnivao na paušalnoj cijeni koja je za sve bila ista - bez obzira na to razdvajaju li otpad ili ne. Stoga se novi model smatra zelenijim, ali i pravednijim jer će cijena koju će građani plaćati ovisiti o tome koliko će otpada razdvajati.

Podsjetimo, Zagreb je prije nekoliko godina zauzeo posljednje mjesto među 28 glavnih gradova država članica EU-a po odvajanju i recikliranju otpada, a zbog neispunjenih ciljeva smanjenja odlaganja otpada, na što ga obavezuje Europska unija, u 2020. godini platio je penale u visini od gotovo devet milijuna kuna.

>>> Pročitajte još >>> Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Zagrebu“

Promjene u odnosu na dosadašnji sustav odvoza otpada

Grad Zagreb je 20. siječnja otvorio savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu koje će  se provoditi do 19. veljače 2022. godine. Više informacija, kao i sam obrazac za sudjelovanje  u savjetovanju, možete pronaći putem sljedeće poveznice.

Prema prijedlogu novog modela gospodarenja otpadom odvoz otpada će se naplaćivati po količini, a ne više paušalno po kvadraturi stana ili kuće bez obzira na to koliko se otpada odloži, što bi trebalo utjecati na poticanje odgovornijeg odvajanja otpada na kućnom pragu. Time se omogućuje individualizacija naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo, a planiraju se prikupiti i veće količine reciklabilnih materijala kao vrijednih sirovina. Naravno, ovaj način prikupljanja otpada bit će usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Odgovornim odvajanjem otpada svakako se treba smanjiti količina miješanog komunalnog otpada, zbog čega bi građani trebali kupovati manje vrećica. Kante i spremnici za odlaganje otpada više ne bi trebali zauzimati javne površine, već će građani, tamo gdje je to moguće, imati obavezu staviti ih pod nadzor - u zaključane smetlarnike, podrume, tipizirane boksove, unutarnja dvorišta ili im na neki drugi način ograničiti pristup trećim osobama. Tamo gdje to nije moguće, nastojat će se predvidjeti iznimke u dogovoru s gradskom upravom.

Korisnici usluga su dužni sa spremnicima za otpad postupati na način da ne dovode do njihovog oštećenja ili uništenja, a trebaju ih zaštititi i od oštećenja i uništavanja od strane trećih osoba. Usluga odlaganja otpada može se osigurati i putem podzemnih spremnika raznih volumena, no samo u slučajevima gdje za to postoje prostorne i tehničke mogućnosti. U višestambenim objektima građani će svoj biootpad i dalje moći odlagati u predviđenim smeđim spremnicima putem kompostabilnih vrećica za biootpad volumena 10 litara koje im osigurava Čistoća, u rasutom stanju  ili pakiran u drugi biorazgradivi materijal (papir, biorazgradive vrećice i sl.).

  • Mnogi građani i građanke Zagreba tek trebaju usvojiti navike pravilnog odvajanja otpada / Foto: Ekovjesnik

>>> Pročitajte još >>> Svaki stanovnik Zagreba prosječno proizvede 340 kg otpada godišnje!

Broj odvoza ostaje isti, a nepropisno odloženi otpad će se novčano penalizirati

Prema novom prijedlogu neće se smanjivati broj odvoza otpada, a informacije o tome građanima se moraju dostaviti do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu, i to elektroničkim putem, pisanim putem i objavom na mrežnim stranicama, kao i postojećim aplikacijama. Navedeno se odnosi kako na lokacije spremnika na javnim površinama, tako i na lokacije mobilnih i reciklažnih dvorišta po gradskim naseljima.

Predviđa se najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada i biootpada jednom u tjedan dana, odvoza otpadnog papira i kartona te otpadne plastične i metalne ambalaže jednom u dva tjedna. Građani će i dalje imati pravo na odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje bez posebne naknade.

Prijedlog predviđa i ugovorne kazne u visini od 500 kuna za fizičke, a 1000 kuna za poslovne korisnike. Navedeni iznosi odnose se na slučajeve kada korisnici usluge ne odlažu svoj miješani komunalni otpad u standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad ili ga ne odvajaju od reciklabilnog komunalnog i opasnog otpada. Penalizirat će se i ako ne drže spremnike u predviđenom prostoru ili ne koriste uslugu na području na kojem im se nalazi nekretnina i ne odlažu komunalni otpad putem zaduženog spremnika, ugrožavaju zdravlje građana neodgovornim odlaganjem otpada oko spremnika i sl.

  • Zagreb ne zaslužuje ovakvo „gospodarenje“ otpadom / Ekovjesnik

Uključite se u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu koji bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. Cilj je osigurati recikliranje najmanje 50 % ukupne količine otpada proizvedenog u kućanstvu i najmanje 65 % ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

Edukacijom i usvajanjem navika odvajanja otpada te njegovim odgovornim zbrinjavanjem Zagreb možda neće odmah osvojiti prestižnu titulu Europske zelene prijestolnice, čemu se nadala bivša gradska uprava dok se grad istovremeno gušio u smeću zbog njegovog neredovitog odvoženja i gomilanja po kvartovima, a bivša gradska pročelnica građanima prijetila rigoroznim kaznama i poskupljenjem odvoza otpada. No, glavni grad Hrvatske može i treba postati čistiji i 'zeleniji' grad koji koristi odvojeno prikupljeni otpad i prodaje ga kao sirovinu. Grad kakvim Zagreb i zaslužuje biti.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Sve više pariških restorana i trgovina koristi višekratnu staklenu ambalažu

Grad Pariz je krajem lipnja 2021. godine pokrenuo novi zero waste projekt s ciljem rješavanja problema gomilanja ambalažnog otpada. Svakog dana u francuskoj metropoli prikupi se čak 15 tona ove vrste otpada, a zahvaljujući sve većem broju pariških restorana i trgovina koji se uključuju u projekt, sustav pologa na posude za hranu vraća se na velika vrata.

Zagreb: „​Naviku usvoji, otpad razdvoji!"

„​Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., zajedno s podružnicama Čistoća i Zrinjevac, udružili su snage za čišći Zagreb", navodi se u najavi početne konferencije EU projekta „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Zagrebu“, koju 8. prosinca možete pratiti putem YouTube kanala „​Naviku usvoji, otpad razdvoji!". 

Zagrebačka Čistoća pojasnila novi model sakupljanja komunalnog otpada

U tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu u kojem možete sudjelovati do 19. veljače 2022. godine.

Zagrebačka gradska uprava tvrdi da su količine otpada značajno smanjene

Grad Zagreb predstavio je rezultate provedbe EU projekta „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Ističe se „značajno smanjenje količine otpada“ u gradu Zagrebu i njegovo pozicioniranje „kao ekološki održive i zelene europske metropole“.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER