FZOEU sufinancira nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u studentskim centrima

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu iznosi 2.100.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je u srijedu objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj (JP EU-2/2022).

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) poput drobilica, usitnjivača, dehidratora, higijenizatora i digestora.

Ustanove se ovim Pozivom želi mobilizirati da u skladu s ciljevima politika EU-a i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Naime, nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom.

Realizacijom projekata u sklopu ove aktivnosti daje se doprinos osiguranju sukladnosti sa zahtjevima Direktive o odlagalištima 1999/31/EC i Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC, ističu u Fondu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti ustanove upisane u Registar neprofitnih organizacija, čiji osnivači su sveučilišta ili veleučilišta osnovana od strane Republike Hrvatske, a djelatnost im uključuje i pripremu hrane te uslugu prehrane. Prijavitelji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva,
  • dostava obvezne dokumentacije i ispunjavanje uvjeta sukladno ovom Pozivu,
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • prihvaćaju uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) po ovom Pozivu.

Fond će dodijeliti sredstva samo za uređaje koji posjeduju sva potrebna odobrenja/certifikate za rad sukladno EU direktivama i zakonima RH (npr. Izjava o sukladnosti i tehnička specifikacija). U slučaju da uređaj pri radu ispušta otpadnu vodu u sustav javne odvodnje, navedena treba udovoljavati graničnim vrijednostima propisanim važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Sredstva će se dodjeljivati sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine" broj 18109, 042112, 73113, 29114, 155114, 132121).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, u iznosu do najviše 750.000,00 kuna po prijavi, odnosno do 40 % opravdanih troškova. Ako troškovi prelaze predviđeni maksimalni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda u opravdanim troškovima odgovarajuće se smanjuje.

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev, a ukupna vrijednost ulaganja odnosi se na ukupnu vrijednost uređaja. Iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu iznosi 2.100.000,00 kn.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za sufinanciranje počinje 30. ožujka 2022., a završava 31. prosinca 2022. godine, odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva ili ovisno koji uvjet prije nastupi.

Zahtjevi za sufinanciranje po ovom Pozivu dostavljaju se na adresu Fonda (Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda (radnim danom od 08:30 - 15:30 sati).

Više informacija i potrebne obrasce prijave na Javni poziv pronađite ovdje.

  • FZOEU / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Sve više pariških restorana i trgovina koristi višekratnu staklenu ambalažu

Grad Pariz je krajem lipnja 2021. godine pokrenuo novi zero waste projekt s ciljem rješavanja problema gomilanja ambalažnog otpada. Svakog dana u francuskoj metropoli prikupi se čak 15 tona ove vrste otpada, a zahvaljujući sve većem broju pariških restorana i trgovina koji se uključuju u projekt, sustav pologa na posude za hranu vraća se na velika vrata.

Za 'zeleniji' Zagreb: Uvodi se novi model naplate odvoza komunalnog otpada

Zagrebačka gradska uprava je u petak javnosti predstavila prijedlog novog modela naplate odvoza komunalnog otpada. Kako je istaknuto, riječ je o modelu koji bi Zagreb trebao učiniti pravednijim, zelenijim i odgovornijim. No, za tako nešto potrebna je suradnja svih građanki i građana glavnog grada Hrvatske i to odgovornijim odvajanjem otpada kako bi ga nadležne gradske službe mogle adekvatno zbrinjavati i reciklirati.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER