Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Nacionalna kontakt točka za provedbu programa LIFE u Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.

Europska komisija je 17. svibnja 2022. objavila natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojeg su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz četiri potprograma:

  • Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)
  • Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)
  • Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)
  • Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

U programskom razdoblju 2021.-2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata

  • Projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE
  • Strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
  • Strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;
  • Projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

LIFE pozivi za projektne prijedloge u 2022. dostupni su na portalu Funding & Tenders opportunities Europske komisije. Podršku za upotrebu novog portala možete pronaći putem sljedeće poveznice, dok prijavne faze i rokove za predaju projektnih prijava za pojedine potprograme i vrste projekata možete pronaći ovdje.

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u suradnji s CINEA-om (Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš) 25. svibnja 2022. organizira nacionalni Info dan povodom objave LIFE natječaja za 2022. u trajanju od 10:00 – 14:30 sati u konferencijskoj dvorani Tehnike d.d. u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 274, a interaktivni prijenos bit će osiguran putem platforme ZOOM. Sudjelovanje na LIFE info danu možete registrirati putem sljedeće poveznice, a više o samom Info danu pročitajte ovdje.

 

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata u 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER