Program WiFi4EU

Počinju prijave za financiranje pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima

Europska komisija je pokrenula internetski portal WiFi4EU. Pozivaju se općine u cijeloj Europi da se prijave na prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

U okviru Programa WiFi4EU općinama se nudi vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za uspostavu pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim mjestima, primjerice u knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima. Kako je izjavio predsjednik Jean-Claude Juncker, cilj je inicijative WiFi4EU zajamčiti da „svako europsko selo i svaki grad do 2020. dobiju besplatan bežični pristup internetu oko glavnih središta javnog života”.

Općine mogu iskoristiti vaučere WiFi4EU za kupnju i instalaciju opreme za Wi-Fi (bežične pristupne točke) u svojim središtima javnog života. Troškove održavanja mreže tijekom snosit će općine.

„Danas smo pokrenuli portal WiFi4EU i time konkretno pomažemo općinama da uspostave besplatni bežični internet. Premda je riječ o važnom napretku, istovremeno snažno potičem Europski parlament i Vijeće da dovrše rad na prijedlogu zakonika o telekomunikacijama kako bismo osigurali povezanost velike brzine na cijelom području EU. To obuhvaća koordinaciju spektra na europskoj razini i snažno poticanje ulaganja u mreže visokih kapaciteta koje su potrebne Europi“, izjavio je potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip.

„Inicijativa WiFi4EU omogućit će tisućama Europljana besplatan pristup internetu na javnim mjestima diljem EU-a. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalne zajednice olakšat će građanima pristup internetu i omogućiti im da u potpunosti iskoriste bezbrojne mogućnosti koje donosi digitalizacija. Riječ je o važnom koraku prema ostvarivanju jedinstvenog digitalnog tržišta“, izjavila je povjerenica Komisije za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel.

U proračunu EU do 2020. 120 milijuna eura namijenjeno je financiranju opreme za besplatne Wi-Fi usluge u 8000 općina u svim državama članicama te u Norveškoj i na Islandu.

 

Kako podnijeti zahtjev za dobivanje vaučera WiFi4EU?

Registracija: općine se od 20. ožujka 2018. trebaju prijaviti na portalu www.WiFi4EU.eu;

Podnošenje zahtjeva: sredinom svibnja 2018. objavit će se prvi poziv na podnošenje prijava, a prijavljene općine moći će podnijeti zahtjeve za prvi paket od 1000 vaučera WiFi4EU (svaki u vrijednosti od 15.000 eura). Vaučeri će se dijeliti prema redoslijedu prijave;

Dodjela: Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.

Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU. 

 

Mreže financirane programom WiFi4EU bit će besplatne, bez reklama i u njima se neće prikupljati osobni podaci korisnika.

Financiranje će se odobriti samo onim mrežama koje ne dupliciraju postojeće besplatne privatne ili javne mreže usporedive kvalitete na istim javnim mjestima.

Najavljena u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije u rujnu 2016., inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena pravila EU-a u području telekomunikacija koja uključuje nove mjere za zadovoljavanje sve većih potreba Europljana za povezivosti i poticanje konkurentnosti Europe.

EU je brzo postigla važne dogovore o ukidanju naknada za roaming od 15. lipnja 2017. za sve koji putuju unutar EU-a, o prenosivosti sadržaja, čime će se Europljanima već od početka 2018. omogućiti da i tijekom putovanja uživaju u filmovima, glazbi, videoigrama ili e-knjigama na koje su se pretplatili kod kuće, ili o oslobađanju radiofrekvencijskog pojasa od 700 MHz za razvoj tehnologije 5G i novih internetskih usluga.

U tijeku su pregovori o 14 zakonodavnih prijedloga strategije digitalnog jedinstvenog tržišta, koja je jedan od najvažnijih prioriteta Junckerove Komisije. Komisija je pozvala Europski parlament i Vijeće da brzo djeluju u pogledu svih već podnesenih prijedloga.

Posjetite www.WiFi4EU.eu / Europska komisija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Program WiFi4EU

Europska komisija je pokrenula internetski portal WiFi4EU. Pozivaju se općine u cijeloj Europi da se prijave na prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

Novi poziv za natječaj „WIFI4EU”

Europska komisija je ponovno otvorila poziv za natječaj „WIFI4EU”. Prijave će biti otvorene do petka, 9. studenoga 2018. godine do 17 sati.

Provođenje projekta WiFi4EU u Karlovačkoj županiji

U Karlovačkoj županiji je u tijeku realizacija programa WiFi4EU, programa Europske komisije namijenjenog građanima Europske unije i posjetiteljima, koji će moći besplatno pristupiti bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, biblioteke i zdravstvene ustanove u EU-u.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER