Tijekom vikenda na postaji Zagreb-3 zabilježeno prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon

Velike vrućine utječu na koncentracije prizemnog ozona (O3)

U ljetnim mjesecima, u uvjetima visokih temperatura zraka i visokog UV indeksa dolazi do učestalih fotokemijskih reakcija čiji je rezultat pojačano stvaranje prizemnog ozona (O3) što utječe na porast njegovih satnih koncentracija u okolnom zraku i time na kvalitetu zraka.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), koji upravlja radom državne mreže mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, na mjernoj postaji Zagreb-3 zabilježeno prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon (koncentracija od 180 µg/m3) u petak 1. srpnja 2022. u trajanju od 12:00 do 14:00 sati, u subotu 2. srpnja u trajanju od 15:00 do 20:00 i u nedjelju u trajanju od 10:00 do 17:00 i od 19:00 do 20:00 sati. Do prekoračenja praga došlo je jedino na mjernoj postaji Zagreb-3 (na lokaciji: raskrižje Sarajevske ulice i Kauzlarićevog prilaza), dok su na svim ostalim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3.

S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju i vremensku prognozu, u narednim danima u uvjetima pogodnim za stvaranje prizemnog ozona moguća su nova dnevna prekoračenja u trajanju od nekoliko sati o čemu će gradska uprva pravovremeno izvijestiti. U tom slučaju građani bi trebali slijediti upute tijela za javno zdravstvo Grada Zagreba objavljenih na službenim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar” te Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, kao i mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.

U takvim uvjetima, osjetljive skupine populacije, u koje se ubrajaju mala djeca, trudnice, stariji građani, kronični respiratorni i plućni bolesnici te osobe trenutno slabog zdravlja, mogli bi osjećati simptome poput glavobolje, iritacije očne sluznice, grla, nosa i dišnih puteva. Radi predostrožnosti, građanima se preporučuje:

  • da mala djeca, trudnice, stariji ljudi, kronični bolesnici, osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe u vrijeme prekoračenja ne izlaze na otvoreno,
  • ne otvarati prozore i ne koristiti mehaničku ventilaciju kojom se u radne prostorije ili prostorije za stanovanje ubacuje zrak,
  • za kuhanje koristiti, gdje god je to moguće, električna kuhala i pećnice umjesto plinskih štednjaka i štednjaka na kruto gorivo,
  • ne pušiti u stambenim i radnim prostorijama,
  • odgoditi čišćenje sredstvima koje sadrže korozivne kemikalije i otapala, popravke pri kojima se koriste ljepila, boje, lakovi, uporabu insekticida i sve ostale radnje i aktivnosti koje nisu neophodne, a pri kojima se onečišćuje zrak,
  • koristiti javni gradski prijevoz umjesto osobnih motornih vozila,
  • svojim ponašanjem i aktivnostima ne doprinositi onečišćenju zraka u vrijeme zabilježenih prekoračenja kako bi se izbjeglo dodatno ugrožavanje osjetljivih skupina stanovništva.

Dodatni savjeti i preporuke dostupni su i putem sljedeće poveznice.

  • Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Onečišćenje zraka: Hrvatska nije značajno ugrožena

U Republici Hrvatskoj sveukupno 71 mjerna postaja državne i lokalne mreže redovito prati kvalitetu zraka, a dobiveni podaci svjedoče kako je onečišćenje posljednjih godina zabilježeno u Zagrebu, Sisku, Kutini, Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu, javlja Deutsche Welle.

Milijarde ljudi diljem svijeta i dalje udišu nezdravi zrak

Gotovo cjelokupna svjetska populacija udiše zrak koji premašuje granične vrijednosti kvalitete zraka određene novim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i ugrožava njihovo zdravlje. Rekordan broj od preko 6000 gradova u 117 zemalja svijeta prati kvalitetu zraka, ali ljudi koji u njima žive su još uvijek izloženi štetnim koncentracijama lebdećih čestica i dušikovog dioksida.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER