U Rijeci se otvara učionica u prirodi – „Čarobna šuma znanja“

Za realizaciju projekta „Čarobna šuma znanja - učionica u prirodi“, jednog od sedam projekata Riječkog program lokalnog partnerstva u 2022. godini, iz proračuna Grada Rijeke osigurano je 37.550,00 kn.

U srijedu 14. rujna u riječkoj Osnovnoj školi Kozala održat će se predstavljanje projekta „Čarobna šuma znanja - učionica u prirodi“ koji je realiziran kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) omogućuje brže i ekonomičnije uređenje manjih javnih površina. Glavni mu je cilj poticanje vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u provođenju zajedničkih inicijativa koje doprinose kvalitetnijem životu u zajednici. 

 

Riječ je o projektu uređenja i opremanja neiskorištenog okoliša OŠ Kozala kako bi poslužio kao učionica za provođenje nastave, raznih radionica, slobodnih aktivnosti i druženje učenika. Uz to, cilj je projekta osnažiti suradnju s lokalnom zajednicom i koristiti prostor u suradnji s lokalnim dječjim vrtićima, a u suradnji s udrugom Smart kvart organizirati priredbe te filmske i društvene večeri.

Projekt će predstaviti ravnatelj OŠ Kozala Mladen Župan, voditeljica projekta Renata Dubravac Okretič te voditeljica direkcije za Mjesnu samoupravu Grada Rijeke Dragica Fadljević, a u prigodnom programu nastupit će učenici OŠ Kozala i Mario Lipovšek-Battifiaca.

U realizaciji projekta sudjelovali su volonteri grupe građana Kozala koji su u suradnji s KD Čistoća očistili i uredili neiskorišteni dio južnog okoliša i zelene površine škole. Montirane su klupe, stolovi, koš za smeće i drvena ploča s nazivom projekta koja će služiti i kao photo point.

„Čarobna šuma znanja - učionica u prirodi“ jedan od sedam projekata Riječkog program lokalnog partnerstva u 2022. godini. Putem RPLP-a je za realizaciju projekta iz proračuna Grada Rijeke osigurano 37.550,00 kn.

Riječki program lokalnog partnerstva provodi se od 2005. godine i jedan je od četiri modela kojima Grad Rijeka omogućava sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Rijeke. RPLP omogućuje da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijeka brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina kao što su dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji i slično.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

„Zeleno srce kvarta“ jedan je od projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva

Platforma riječkih građanskih inicijativa i udruga „Kvart za grad“ je u Riječkom programu lokalnog partnerstva (RPLP) u 2021. godini sudjelovala realizacijom projekta ,,Zeleno srce kvarta''. Projektom je bilo predviđeno čišćenje i uređenje zapuštenog prostora na Kozali, te sadnja voćaka i žive ograde od mediteranskog bilja, a navedene aktivnosti provedene su u subotu 13. studenog.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER