85,7 % ispitanika smatra da novogradnja u Zadru nema dovoljno zelenih površina

Udruga Eko-Zadar objavila rezultate ankete „Koliko je tebi Zadar zelen?“

Udruga Eko-Zadar kao partner na projektu „JEKA!“ – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju provodi kampanju „Stablo i čovjek“ čije su glavne aktivnosti sadnja drveća, izrada murala i brošura te zagovaranje ozelenjavanja grada Zadra. Cilj kampanje je potaknuti građan(k)e Zadra na aktivno sudjelovanje u zaštiti i upravljanju gradskim zelenilom, kao i jačanje suradnje s tijelima javne vlasti.

Kampanjom „Stablo i čovjek“ zagovara se povećanje zelenih površina na građevinskoj čestici s trenutnih 20 na 30 posto, kao i definiranje elemenata zelenih površina u sklopu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Zadra, očuvanje postojećih stabala te zaštitu pojedinih posebno vrijednih i starih stabala. Također, njome se želi utjecati na veću koncentraciju stabala na površinama na kojima su ona potrebna – primjerice, očuvanje postojećih i sadnju novih drvoreda uz nogostupe i prometnice, ali i u nedovoljno ozelenjenim gradskim četvrtima kako bi krošnje stabala pružile potreban hlad i pomogle u smanjenju efekta urbanih toplinskih otoka.

Stoga je u  sklopu projekta izrađen anketni upitnik pod nazivom „Koliko je tebi Zadar zelen?“ čiji je cilj dobiti uvid u razmišljanja i potrebe što većeg broja građanki i građana Zadra koji se svakodnevno susreću s različitim izazovima u svom gradu. To se posebno odnosi na područje prostornog uređenja i promjene u prostoru koje donosi ubrzana urbanizacija te problem upravljanja gradskim zelenilom i krajobrazom.

Izradi upitnika svojim volonterskim angažmanom uvelike su pridonijeli Mateo Tomišić i Patricia Zorić, studenti Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru u sklopu kolegija u području ekološke psihologije. Anketa je bila namijenjena svim zainteresiranim građankama i građanima Zadra, a sudjelovanje je bilo dobrovoljno i anonimno.

Kako su izvijestili iz Eko-Zadra, na upitnik je zaprimljen 671 odgovor, a odgovori građana o stanju gradskog zelenila, njegovom upravljanju i prostornom planiranju su u skladu s očekivanjima. Tako se 575 ili 85,7 posto ispitanika u potpunosti slaže da novoizgrađene stambene zgrade i naselja u Zadru nemaju dovoljno zelenih površina, dok 79,6 posto njih smatra da bi Grad Zadar trebao osmisliti strategiju održive urbanizacije grada kojom će se ograničiti gradnja na postojećim (preostalim) livadama i drugim zelenim površinama.

Jedno od anketnih pitanja odnosilo se i na potrebu zaštite dvostrukog drvoreda kostela (fafarikula) koji se proteže duž ulice Put Dikla, a čak 98,1 posto građana složilo se s tvrdnjom da bi ga trebalo sačuvati prilikom eventualnih rekonstrukcija navedene prometnice u budućnosti.

Nadalje, 88,1 posto, odnosno 591 ispitanik, smatra da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Zadra trenutno propisanih 20 posto zelene površine unutar građevinske čestice trebalo povećati na najmanje 30 posto, dok 86.1 posto ili 578 ispitanika smatra da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama PPU-a grada Zadra trebalo preciznije definirati elemente zelenih površina.

Osim toga, po pitanju regulacije gradnje stambenih i drugih objekata na prostoru grada Zadra, 78,1 posto građana smatra da je potrebno povećati ograničenja i postrožiti mogućnost gradnje.

Najveći broj ispitanika odgovorio je da stanuje ili je stanovao na Voštarnici 81 (12,1 %), a slijede Brodarica 51 (7,6 %), Bili Brig 48 (7,2 %), Maslina 40 (6 %) i Smiljevac 40 (6 %). Najveći broj ispitanika, 402 ili 59,9 posto, odgovorio je da se gradom najčešće kreće automobilom, 389 ispitanika (58 %) redovito pješači, dok 168 njih (25 %) koristi bicikl.

Rezultati ankete dostupni su na web stranicama Eko-Zadra, a koristit će se u svrhu izrade zagovaračkog dokumenta koji će se dostaviti Gradu Zadru i to s ciljem podnošenja prijedloga i komentara na Prostorni plan uređenja grada Zadra koji je najavljen za 2023. godinu.

Kampanja „Stablo i čovjek“ udruge „Eko-Zadar” organizirana je u okviru projekta „JEKA!“ – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju, koji je podržan sa 149.850,00 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

  • Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER