Kako održiva urbana mobilnost mijenja navike i ponašanje građana?

Sudjelovanje na webinaru „Behavioural change and urban mobility“ možete prijaviti najkasnije do 11. prosinca 2022.

Promjena je sastavni i nužni dio života pojedinaca, obitelji, organizacija, društva. Ako želimo postići ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostvariti klimatski neutralnu EU do 2050., naše ponašanje i navike u okviru svakodnevnih putovanja također se moraju promijeniti.

Promjena naših navika ključna je za održivu mobilnost. Najbolji način utjecaja na ponašanje je osmišljavanje dobrih prometno-prostornih rješenja usmjerenih na ljude, a ne automobile! To uključuje pouzdanost i udobnost javnog prijevoza te adekvatnu pješačku i biciklističku infrastrukturu. Samo dobre i lako dostupne prometne alternative mogu potaknuti ljude da razmišljaju o drugim načinima prijevoza i prestanu se oslanjati isključivo na osobna vozila.

 

Kako su već provedene mjere utjecale na ponašanje stanovnika i funkcioniranje mjesta, kako to znanje može zauzvrat poduprijeti intezivniju provedbu drugih mjera u budućnosti te što treba učiniti kako bi se ponašanje promijenilo - saznajte na webinaru „Behavioural change and urban mobility“ koji će se održati 13. prosinca 2022. od 11 do 13 sati. Radni jezik webinara je engleski, a rok za prijavu: 11. prosinca 2022.

Promjena je sastavni i nužni dio života pojedinaca, obitelji, organizacija, društva. Ako želimo postići ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostvariti klimatski neutralnu EU do 2050., naše ponašanje i navike u okviru svakodnevnih putovanja također se moraju promijeniti.

Na webinaru će biti riječi o tome kako su već provedene mjere (SUMP-a) utjecale na ponašanje stanovnika i naselja u kojima žive, kako to znanje može zauzvrat poduprijeti intezivniju provedbu drugih mjera u budućnosti te što treba učiniti kako bi se ponašanje ljudi promijenilo, odnosno što ima najveći utjecaj na promjenu ponašanja, posebice u segmentu korištenja osobnih vozila. Prikazi najbolje prakse iz 20 godina Inicijative CIVITAS te slovenski primjeri redizajna i/ili privremene prenamjene gradskih ulica i četvrti, uz uključivanje građana i način na koji se postiglo njihovo prihvaćanje promjena, bit će istaknuti u sklopu ovoga webinara.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen studentima, mladim stručnjacima i budućim liderima urbane mobilnosti, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, članovima mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i ostalih europskih mreža CIVINET te svim zainteresiranim dionicima za ovu temu.

Tematska izlaganja:

  • Uvod u temu webinara – Promjene ponašanja u mobilnosti / Magdalena Makar, ODRAZ
  • Poruke su snažne poput infrastrukture: primjeri najbolje prakse iz 20 godina CIVITAS-a / Fred Dotter, Mobiel21 (Belgija)
  • Učinci mjera SUMP-a – redizajn ulica na području čitave četvrti u Ljutomeru, Slovenija / Mojca Balant, Urbanistični institut Republike Slovenije
  • Učinimo ovo trajnim! - Privremene mjere regulacije prometa kao ulični laboratorij – slučaj Rudarske ulice u Velenju, Slovenija / Nela Halilović, IpoP - Inštitut za politike prostora (Slovenija)

Sudjelovanje na webinaru prijavite najkasnije do 11. prosinca 2022. putem sljedeće poveznice.  Dan prije webinara, svim prijavljenim sudionicima bit će poslana poveznica na Zoom. Detaljan program rada pogledajte OVDJE.

O PREDAVAČIMA

Magdalena Makar (ODRAZ / Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, Hrvatska) - Stručna suradnica u ODRAZ-u od listopada 2021. godine. Geografkinja po struci s izraženijim zanimanjem za prostorno i prometno planiranje, održivu mobilnost, aspekt socijalnog utjecaja prometa, ruralni razvoj i održivi razvoj lokalnih zajednica. Tijekom studija, vrijedno iskustvo prikupila je upravljanjem Klubom studenata geografije Zagreb te sudjelovanjem u brojnim fakultetskim i volonterskim aktivnostima.  Dobitnica Dekanove nagrade za izuzetan uspjeh u studiju 2019. godine i godišnje Nagrade “Maja Pisk” za uzornog studenta Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvijek otvorena za nova iskustva i znanje, strpljiva i posvećena u radu. 

Fred Dotter (Mobiel21, Belgija) - Fred se 2015. godine pridružio Mobielu kao viši voditelj projekta te je 2020. godine preuzeo dodatnu ulogu u organizaciji kao direktor europskih projekata i politika. Tijekom proteklih 17 godina bio je uključen u više od 30 europskih inovacijskih i istraživačkih projekata koji obuhvaćaju sve teme održive urbane mobilnosti: od politike mobilnosti i upravljanja do promjena u ponašanju. Budući da Fredovo europsko iskustvo i stručnost pokrivaju mnogo područja, on djeluje kao registrirani stručnjak za Europsku komisiju te je trenutno koordinator projekta CIVITAS ELEVATE, koji djeluje kao koordinacijska i potporna aktivnost za Inicijativu CIVITAS.

Mojca Balant (Urbanistični inštitut Republike Slovenije) - Krajobrazna arhitektica s petnaestogodišnjim iskustvom u prometnom planiranju, krajobraznoj arhitekturi i urbanom dizajnu s posebnim fokusom posljednjih godina - održivoj mobilnosti. Od 2011. članica je grupe za mobilnost pri UIRS-u koja radi na nacionalnim i europskim projektima usmjerenim na upravljanje mobilnošću, SUMP-ove, integraciju prostornog i prometnog planiranja, aktivnu mobilnost i slične teme.

Nela Halilović (IpoP - Inštitut za politike prostor, Slovenija) - Radi kao voditeljica projekta u IPoP – Institutu za prostorne politike. IPoP je organizacija za zagovaranje, savjetovanje i istraživanje u području održivog prostornog i urbanog razvoja. Oni podržavaju zajednice prema održivom urbanom razvoju fokusirajući se na četiri polja djelovanja: sudjelovanje javnosti, održivu mobilnost, stvaranje mjesta i urbanu politiku. Njihovo djelovanje temelji se na vrijednostima jednakosti, održivosti, suradnje, kvalitete života i vitalnosti. Nela je stručnjakinja za održivu mobilnost, koja uglavnom radi na kreiranju i provedbi kampanja za više pješačenja i vožnje biciklom s fokusom na promjenu navika kretanja na kratkim udaljenostima.

Organizator webinara je ODRAZ - Održivi razvoj zajednice (www.odraz.hr)

Webinar je organiziran kao dio aktivnosti projekta CLIMASUM. Više o projektu CLIMASUM pročitajte OVDJE. Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (BMWK).

 

VEZANE VIJESTI

Sudjelujte na webinaru „Klima i mobilnost"

Naglasak webinara je na javnim prostorima ugodnijima za život u kontekstu ublažavanja posljedica klimatskih promjena uz održivu mobilnost i kvalitetno prometno prostorno planiranje u koje su uključeni i građani.

Prelazak na dugoročno održiv prometni sustav

Prelazak na dugoročno održiv prometni sustav mora se provesti tako da građani i poduzeća, uključujući industriju i prometni sektor, prihvate cilj smanjenja emisija za 90 % u prometnom sektoru do 2050., kao i načine i sredstva kojima bi se to postiglo.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER