EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije raspisao natječaj za nekoliko radnih mjesta

Natječaj je otvoren do 10. ožujka 2023.

Tražite posao? Raspisan je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za nekoliko radnih mjesta u Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

Uprava TD EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije temeljem čl. 25. Društvenog ugovora i čl. 5. Pravilnika o radu društva utvrđuje potrebu za zasnivanje radnog odnosa te raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka, za sljedeća radna mjesta:

1. VODITELJ ODRŽAVANJA (1 izvršitelj/ica s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • minimalno razina 6. (st. Ili sv.) stručne spreme strojarskog ili elektrotehničkog smjera
 • tri (3) godine radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • Poznavanje rada na računalu (MS paket)
 • Poznavanje 1 stranog jezika

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

2. INŽENJER ODRŽAVANJA (1 izvršitelj/ica s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • minimalno razina 6. (st. ili sv.) stručne spreme strojarskog ili elektrotehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine

 • Poznavanje rada na računalu (MS paket)
 • Poznavanje jednog stranog jezika

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

3. STROJARSKI TEHNIČAR (2 izvršitelja/ice s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • Minimalna razina 4.2. stručne spreme strojarskog usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • Poznavanje rada na računalu (MS paket)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

4. ELEKTROTEHNIČAR/ELEKTRONIČAR (2 izvršitelja/ice s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • minimalna razina 4.2. stručne spreme elektrotehničkog usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • Poznavanje rada na računalu (MS paket)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

5. KUĆNI MAJSTOR (1 izvršitelj/ica s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • Minimalno 4.1. stupanj stručne spreme tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim umatičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

6. SPREMAČICA POSLOVNIH PROSTORIJA (1 izvršitelj/ica s mjestom rada CGO Biljane Donje)

Uvjeti:

 • Minimalna razina 1. stručne spreme
 • S ili bez radnog iskustva

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu EKO d.o.o., Zadar, Ante Starčevića 1, s napomenom ZA NATJEČAJ, odnosno s napomenom o nazivu radnog mjesta za koje se kandidat natječe, zaključno s 10. ožujka 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19,84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u društvu tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte društva.

Radovi na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje pri samom su kraju te se očekuje kako će Centar ovog ljeta početi s probnim radom. Kako napreduju radovi na trenutačno najvećem gradilištu u Zadarskoj županiji pogledajte u videu na sljedećoj poveznici.

 

 • Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Potpisivanje ugovora za izgradnju pretovarnih stanica u Biogradu, Gračacu i Pagu

Povodom potpisivanja ugovora za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu u sklopu Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, u ponedjeljak 4. lipnja 2018., u 15:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru organizira se konferencija za novinare.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER