Što su EU fondovi i čemu služe?

EU fondovi

Europski fondovi služe kao financijski instrumenti u podupiranju provedbe pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

EU FONDOVI

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna. U financijskom razdoblju 2007.-2013. za istu svrhu bilo je izdvojeno 347 milijardi eura.

 

 

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:

 

  1. Kohezijski fond – cilja na države članici čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
  2. Europski fond za regionalni razvoj – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
  3. Europski socijalni fond – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.

 

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.


Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:

 

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

 

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: Europski strukturni i investicijski fondovi

 

 

 

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

 

Republika Hrvatska će narednih nekoliko godina i dalje provoditi projekte finacirane kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), integrirani pretpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. godine. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

 
Postoji pet komponenti IPA programa:

 

  1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija
  2. Prekogranična suradnja
  3. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost
  4. Razvoj ljudskih potencijala
  5. Ruralni razvoj


IPA je predstavljala svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD i ujedno bila priprema za provedbu ESI fondova.

 

ESI FONDOVI 2014.-2020.

 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

 
Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: ESI FONDOVI 2014.-2020.

 

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (usvojen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (usvojen 17. prosinca 2014.), temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava, usvojeni su među prvom trećinom operativnih programa država članica Europske unije.

 

ESI fond

Alokacija (EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

   4.321.499.588

Kohezijski fond

   2.559.545.971

Europski socijalni fond (ESF)

   1.516.033.073

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

   2.026.222.500

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

      252.643.138

UKUPNO:

 10.675.944.270

Raspodjela alokacije iz ESI fondova za RH 2014.-2020.

 


Važni dokumenti:

 

Strategija Europa 2020 (.pdf)
- prikazuje zajedničke ciljeve Europske unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

SPORAZUM O PARTNERSTVU  - opisuje način na koji će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva EU (usvojen 30. listopada 2014.)
PRILOZI Sporazum o partnerstvu

 

Operativni programi 2014. - 2020.


Operativni program Konkurentnost i kohezija na engleskom jeziku
Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na engleskom jeziku
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 


Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova u RH za financijsko razdoblje 2014.-2020.

 

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
 

Pravilnici o prihvatljivosti izdataka

 

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

VEZANE VIJESTI

Međunarodna konferencija o ESI fondovima u Trakošćanu ponovno okupila velik broj eksperata

28. i 29. rujna u Hotelu Trakošćan održano je četvrto izdanje međunarodne Konferencije o ESI fondovima u organizaciji konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj. Konferencija je u ova dva dana okupila domaće i strane stručnjake kako bi odgovorila na najvažnije trendove i strateška usmjerenja koja oblikuju našu budućnost kako na nacionalnom nivou tako i na nivou EU-a.

Borzan pozvala građane da se prijave za ugradnju dizala iz EU fondova

Početkom listopada prošle godine u Kući Europe u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom “Inicijativa Dostupnost do stana - Kada će krenuti dizala?“ koji je organizirala hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan zajedno s Koordinacijom umirovljeničkih udruga Hrvatske pošte i Hrvatskog telekoma

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER