Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predstavlja projekt LIFE CROLIS

Projekt se provodi od 1. listopada 2023. do 30. travnja 2024. godine, a ukupni proračun projekta iznosi 6 248 735 eura

Projekt LIFE CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje zemljišta u Republici Hrvatskoj. Projekt će omogućiti povezivanje i obradu podataka o pokrovu i namjeni zemljišta iz različitih izvora te njihovu upotrebu za potrebe održivog gospodarskog, prostornog i cjelokupnog razvoja Republike Hrvatske.

Cilj projekta LIFE CROLIS je poboljšanje praćenja emisija i ponora stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj za potrebe izvještavanja prema nacionalnim, EU i međunarodnim zahtjevima, poput obveza prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Pariškom sporazumu.

 

Republika Hrvatska je u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima obvezna izvještavati o šest kategorija zemljišta sektora: Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) -šumama, usjevima/nasadima, travnjacima, močvarama (vodenim površinama), naseljima i ostalom zemljištu uključujući i promjene na tim zemljištima. Zbog toga je u Republici Hrvatskoj sve tipove zemljišta, njihovo korištenje i prenamjenu potrebno georeferencirati i uspostaviti nacionalni informacijski sustav za zemljište u skladu s pravilima Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC).

Stoga se projektom uspostavlja Nacionalni informacijski sustav za zemljište (CROatian Land Information System - CROLIS). U provedbi projekta sudjeluju i četiri partnera, koji posjeduju najveću količinu potrebnih prostornih podataka, potrebna stručna znanja i kapacitete za razvoj takovog sustava: Državna geodetska uprava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske Šume d.o.o. i tvrtka Ekonerg - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d. o. o.

Središnji element projekta LIFE CROLIS je razvoj i uspostava prvog višenamjenskog usklađenog informacijskog sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj, utemeljenog na modelu podataka za praćenje zemljišta (EAGLE) koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju zemljištem iz različitih izvora i njihovu upotrebu u različite svrhe. Osim toga, ciljevi projekta CROLIS su primjena podataka iz sustava CROLIS za izvještavanje i obračunavanje emisija i ponora stakleničkih plinova iz sektora LULUCF, te će omogućiti donošenje informiranih odluka o tome koje aktivnosti poduzeti za daljnje smanjivanje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova u sektoru LULUCF u kontekstu konačnog cilja postizanja klimatske neutralnosti. Zbog svoje transparentnosti moći će ga koristiti donosioci odluka, stručnjaci, znanstvenici, nevladine udruge i drugi dionici koji su važni u pružanju podrške za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena.

Kako ističu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, sustav CROLIS bit će jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta i smatra se pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta.

Projekt se sufinancira sredstvima iz Programa LIFE Europske unije, i s nacionalnim sredstvima putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sredstvima dobivenim iz dražbe emisijskih jedinica te financijskim sredstvima svakoga od uključenih partnera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao nositelj projekta LIFE CROLIS organizira njegovo predstavljanje u utorak 3. listopada 2023. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Javno predstavljanje projekta jedno je od tri planirana događaja javnog predstavljanja. Svrha javnog predstavljanja projekta je upoznati stručnu javnost i druge dionike s projektnim ciljevima i funkcionalnostima koje će korisnicima biti na raspolaganju jednom kada sustav CROLIS bude uspostavljen. Predstavljanju će prisustvovati zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici ministarstava i drugih državnih tijela, sveučilišnih profesora te stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva.

Više informacija o projektu LIFE CROLIS dostupno je putem www.lifecrolis.hr. Projekt se provodi od 1. listopada 2023. do 30. travnja 2024. godine.

MINGOR / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata u 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER