Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Objavljen poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 18. svibnja 2018. ograničeni poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb, Orlovnjak i Šagulje. Ukupna vrijednost poziva je 51,5 milijuna kuna, a poziv je upućen trima prijaviteljima a to su: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Zagreb, EKOS d.o.o. Osijek i Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. Slavonski Brod.

Cilj poziva je stvaranje preduvjeta za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, dijela Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije te Grada Zagreba radi ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 18. srpnja 2018. godine, a kroz ovaj poziv za svaki projekt osigurano je 85% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 12,75 milijuna kuna za CGO Orlovnjak i CGO Šagulje, te 25,5 milijuna kuna za CGO Zagreb. Preostalih 15% prihvatljivih izdataka osiguravaju sami prijavitelji.

Kroz ovaj Poziv za svaki pojedini centar sufinancirat će se izrada sljedeće studijsko-projektne dokumentacije:

  • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO,
  • dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO,
  • elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice,
  • dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice,
  • projektna prijava za osiguranje EU sredstava,
  • dokumentacija o nabavi radova,
  • usluga i opreme za CGO i pretovarne stanice.

Prihvatljivi troškovi po Pozivu također su i troškovi upravljanja projektom i administracije, te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata CGO-a.

Dokumentacija poziva objavljena je na sljedećim poveznicama:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER