FZOEU: Više od 12 milijuna eura za fotonaponske elektrane u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana vrijedan više od 12 milijuna eura

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) danas je objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana. Sufinancirat će do 50 posto troškova investicije svima onima koji su u ovoj godini u svojim kućanstvima instalirali fotonaponsku elektranu ili to namjeravaju učiniti do konca 2023. godine.

„Što se tiče poticaja za korištenje obnovljivih izvora energije, ovo je do sada rekordna godina. Osim ovog javnog poziva za fotonaponske elektrane, čeka nas ekspanzija ulaganja teška 120 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća, u okviru čega će se poticati i korištenje obnovljivih izvora energije“, izjavio je direktor Fonda Luka Balen.

Fond će uskoro objaviti uvjete i za taj Javni poziv, no što se tiče postotka sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana, bit će isti kao i u ovom pozivu. Sve informacije o javnom pozivu za ugradnju fotonaponskih elektrana dostupne su na mrežnim stranicama Fonda.

„Ovo je još jedan korak, zajedno s aktiviranjem geotermalnih potencijala i iskorištavanjem sredstava Modernizacijskog fonda, prema tome da u Hrvatskoj proizvodimo više energije za vlastite potrebe i da je proizvodimo iz obnovljivih izvora. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima više područja djelovanja, a jedno od ključnih je da se promiče i potiče koncept korištenja obnovljivih izvora, koji ide u smjeru dekarbonizacije i od čega korist imaju i građani i cijelo hrvatsko društvo“, komentirao je povodom objavljenog Javnog poziva ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

U prvom valu na raspolaganju će biti 12,425 milijuna eura, a prema potrebi će se osigurati i dodatna sredstva jer je novac za ovu namjenu osiguran od privremene naknade definirane Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije. 

Upravo je intencija tog Zakona da se naplaćena naknada od ostvarenog ekstra profita investira u fotonaponske elektrane u kućanstvima, kako bi građani u što većoj mjeri proizvodili električnu energiju za vlastite potrebe i tako postali energetski neovisni.

Korištenje sunčeve energije će, uz manje režijske troškove, doprinijeti i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš. Benefite tih projekta osjetit će i 3 250 kućanstava koji su na prethodnom javnom pozivu Fonda dobili skoro 20 milijuna eura poticaja za svoje zelene investicije.

Hrvatska, s prosječno dvije tisuće sunčanih sati u kontinentalnom i do 2 700 u priobalnom području, ima značajan potencijal za daljnje ulaganje u fotonaponske solarne tehnologije. 

Uz građane, na dobitku je i industrija, koja je u ovoj godini također dobila izdašno nacionalno i EU sufinanciranje za projekte obnovljivih izvora energije.

„Osim korištenja solarnog potencijala, FZOEU i resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Agencijom za ugljikovodike radi i na projektima geotermalne energije, koja bi se koristila u sustavima centraliziranog grijanja u gradovima”, istaknuo je Balen.

VEZANE VIJESTI

Uz poticaje FZOEU-a na ceste stiže više od 2 200 novih energetski učinkovitih vozila

Putem prijavne aplikacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) danas je od 9 sati pristigao ukupno 2 241 zahtjev za sufinanciranje električnih vozila.  Građani su preko 333 prodajna mjesta do 13 sati rezervirali čak 15 milijuna eura poticaja, nakon čega je Javni poziv Fonda privremeno zatvoren. U Fondu navode kako su sredstva bila dostatna za sve zainteresirane kupce energetski učinkovitih vozila.

FZOEU objavio uvjete za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) na svojim mrežnim stranicama objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura, što je do sada najveći iznos koji je država izdvojila za ove projekte.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER