Poništen natječaj za uslugu upravljanja sortirnicom Mihačeva draga

Novi natječaj raspisuje se u siječnju 2024.

Grad Rijeka je u listopadu ove godine objavio natječaj za uslugu upravljanja sortirnicom Mihačeva draga i to nakon što je sredinom rujna provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Natječaj je objavljen u EOJN RH i na službenim stranicama Grada.

Rok za dostavu ponuda na natječaj za uslugu upravljanja sortirnicom bio je 7. studenog, a javno otvaranje ponuda održano je 15. studenog. U roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda, i to ponuditelja KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke.

Navedena ponuda je ocijenjena nevaljanom budući da KD Čistoća d.o.o. ponudbenom dokumentacijom nije dokazala da udovoljava zadanim uvjetima tehničke i stručne sposobnosti. Pregledom ponude utvrđeno je da dostavljene reference kojima se dokazuje potrebno iskustvo za izvršenje ugovora i  podaci o obrazovnim kvalifikacijama stručnjaka koji je nominiran za izvršenje predmeta nabave, ne udovoljavaju propisanim uvjetima. S obzirom da u konkretnom postupku nije bilo drugih ponuda, postupak je poništen, ističu u Gradu Rijeci.

Odluka o poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji sadrži utvrđenja i radnje tijekom pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje, kao i dokumentirane razloge za odbijanje ponude i poništenje postupka, objavljeni su i javno dostupni putem EOJN RH od dana 22.12.2023. Novi postupak javne nabave za uslugu upravljanja sortirnicom raspisat će se i objaviti u prvoj polovici siječnja.

Inače, postupak javne nabave objavljen je putem EOJN RH i Službenog lista EU 2. listopada 2023. Tijekom roka za dostavu ponuda Grad Rijeka je putem EOJN RH objavio više pojašnjenja u vezi s Dokumentacijom o nabavi te su izvršeni i obilasci lokacije Sortirnice, sve povodom zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izmjenom Dokumentacije o nabavi, objavljenoj putem EOJN RH i Službenog lista EU, produljen je rok za dostavu ponuda do 15. studenog 2023. u 10:00 sati. Ova informacija objavljena je i na službenim stranicama Grada.

Tijekom prethodnog savjetovanja nije zaprimljen niti jedan prijedlog ni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta niti je održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER