Grad Zagreb ulaže gotovo 22 milijuna eura u sprječavanje urbanih poplava

Program vrijedan 21,8 milijuna eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Grad Zagreb i društvo Vodoopskrba i odvodnja (ViO) sklopili su sporazum kojim se poslovi gradnje, upravljanja i održavanja građevina urbane oborinske odvodnje na području Grada Zagreba prenose na ViO kao javnog isporučitelja vodnih usluga.

„Cilj ove investicije u urbanu oborinsku odvodnju je izbjegavanje urbanih poplava“, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, pojašnjavajući razloge za donošenje programa vrijednog 21,8 milijuna eura.

„Većina zagrebačkog sustava odvodnje projektirana je i izgrađena kao mješoviti sustav, što znači da se istim kanalima odvode fekalne i oborinske vode. Među posljedicama klimatskih promjena, po svom utjecaju na urbana područja posebno se ističu sve češće vrlo obilne kiše, koje premašuju projektirane kapacitete sustava i uzrokuju plavljenje onečišćenim oborinskim vodama“.

Programom upravljanja djelatnostima oborinske odvodnje u razdoblju od 2024.-2027. godine razrađene su aktivnosti kao što je, primjerice, rješavanje urbane oborinske odvodnje podvožnjaka Škorpikova radi sprječavanja plavljenja.

VEZANE VIJESTI

Dovršeno postavljanje cjevovoda na zadarskom Bokanjcu

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“ povećat će se priključenost stanovništva na sustav odvodnje na predviđenih 94 % te smanjiti onečišćenja u okolno tlo, podzemne i/ili priobalne vode.

U Beču žele koristiti što više kišnice

Čista kišnica u Beču obično dospijeva u kanalizaciju, odakle se odvodi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Različitim projektima nastoji se spriječiti da vrijedna kišnica uzalud propada.

Chennai - Za krizu vode nisu krive samo klimatske promjene

Izostanak monsunskih kiša i loše upravljanje vlade države Tamil Nadu navode se kao glavni uzroci presušenih akumulacijskih jezera i katastrofalne situacije s vodoopskrbom u toj državi na jugoistoku Indije i njezinom glavnom gradu, čije se stanovništvo suočava s jednom od najgorih nestašica vode u posljednjih nekoliko godina.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER