Kreativna Europa

Programi EU

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europe
MEDIA desk EU
www.ec.europa.eu/media 

Nacionalna kontakt točka

Potprogram Kultura  Ministarstvo kulture, Služba za kulturne i kreativne industrije -  Desk Kreativna Europa
Potprogram MEDIA - Hrvatski audiovizualni centar -Desk Kreativna Europa

 Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://www.culturenet.hr/default2.aspx
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7597

 

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturnu i kreativnu industriju.
 
 

Ciljevi programa


Kreativna Europa će udružiti do sada razdvojene mehanizme potpore kulturnom i audiovizualnom sektoru u zajednički tzv. 'one stop-shop' otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali će i uz to odgovarati na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti, Kultura i MEDIA. Uz to će malim kulturnim operaterima biti otvorena i mogućnost financijskog jamstva s ukupnim fondom od 1 milijarde EUR-a u obliku bankovnih pozajmica.


Potpora će uključiti tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. Procijenjuje se da će u razdoblju od 2014. do 2020. godine najmanje 8 000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti potporu za prekograničnu suradnju što će im pomoći u stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere. Program će i dalje poticati prijevode europske literature s planiranih više od 5 500 knjiga i ostalih literarnih djela. Programska aktivnost MEDIA će poduprijeti svjetsku distribuciju više od 1 000 europskih filmova te pomoći profesionalcima u audiovizualnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri.


 
Potprogram Kultura


Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja:


1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama 

 


Rokovi za prijavu za sudjelovanje u programu su za sve četiri kategorije unaprijed utvrđeni te će vrijediti kroz sljedećih sedam godina trajanja programa, a možete ih naći u okviru svakog gore navedenog natječaja.  Projekti se prijavljuju i elektroničkim i poštanskim putem i to direktno Europskoj komisiji odnosno Izvršnoj agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
 
 

Posebne aktivnosti potprograma Kultura:

 

1. Nagrade Europske unije u području kulture


Nagrade Europske unije namijenjene su poticanju veće vidljivosti raznolikosti i bogatstva europske kulture te interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja.

 
Postoje četiri vrste nagrada koje se dodjeljuju za postignuća u području glazbe, književnosti, suvremene arhitekture i kulturne baštine.

 
Nagrada EU za glazbu – European Border Breakers Awards

 

  • Dodjeljuje se mladim talentima u pop, rock i dance glazbi koji su uspjeli ostvariti uspjeh sa svojim prvim probojem na europsko tržište.

 

Nagrada EU za književnost – European Prize for Literature

 

  • Dodjeljuje se književnicima u usponu s namjerom promoviranja vrijednosti europske suvremene književnosti, podizanja svijesti o europskoj književnoj raznolikosti, pomoći mladim književnicima u proboju na europsko tržište te poticanju transnacionalne cirkulacije književnosti.

 

Nagrada EU za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe Awards

 

  • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera arhitektonske kreativnosti i važnosti moderne arhitekture za društvo i kulturu europskih gradova.

 

Nagrada EU za kulturnu baštinu – Europa Nostra Awards

 

  • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera skrbi o kulturnoj baštini i važnosti truda uloženog u podizanje svijesti građana o vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo i gospodarstvo.  

  

2. Europska prijestolnica kulture

    

3. Oznaka europske baštine

European Heritage Label - Oznaka europske baštine namijenjena je isticanju lokaliteta kulturne baštine te upoznavanju građana s europskom povijesti i kulturom. Glavni cilj nagrade je jačanje svijesti građana o njihovoj pripadnosti Europskoj uniji i promoviranje međusobnog razumijevanja.

 
Posebnosti Oznake europske baštine:

  • lokaliteti moraju imati značajnu ulogu u europskoj povijesti i izgradnji EU;
  • izbor lokaliteta na temelju njihove simbolične vrijednosti za Europu više nego na njihovim prirodnim ljepotama i arhitektonskoj vrijednosti;
  • omogućiti građanima upoznavanje s europskom kulturnom baštinom, povijesti te demokratskim vrijednostima;
  • poticanje umrežavanja lokaliteta i stručnjaka u cilju dijeljenja iskustava i najbolje prakse;
  • poticanje kulturnog turizma koji će doprinijeti i razvoju gospodarstva.

 
Potprogram MEDIA


Potprogram MEDIA pruža financijsku podršku razvoju, distribuciji i promidžbi filmske i audiovizualne industrije EU.


Potprogram pomaže lansiranju projekata s europskom dimenzijom i njeguje nove tehnologije, omogućavajući europskom filmu i audiovizualnim projektima poput filma, tele-drama, dokumentaraca i novih medija pronalaženje tržišta izvan nacionalnih granica i granica EU.


Aktivnosti potprograma MEDIA:

 

VEZANE VIJESTI

Europa za građane

Program Europa za građane je jedan od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER