Europa za građane

Programi EU

Program Europa za građane je jedan od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA))
Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove

(Directorate-General for Migration and Home Affairs - DG HOME)

Nacionalna kontakt točka

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
web: http://udruge.vlada.hr  
e-mail: europazagradane@udruge.vlada.hr
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Za više informacija (korisne poveznice)

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/programi-eu-za-razvoj-civilnog-drustva/europa-za-gradjane/154

 
Program Europa za građane koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama. Programi europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Uniji.

 
 

Svrha i glavni ciljevi ovog programa:

 

 • pridonijeti razumijevanju građana o EU, njenoj povijesti i raznolikosti,
 • poticati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU,
 • povećati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima,
 • poticati demokratsko sudjelovanje građana na razini EU, razvijajući razumijevanje građana o procesu kreiranja politike EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo na razini EU.


 

Specifični ciljevi programa:

 

 • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije koji se odnosi na promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
 • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

 


Struktura programa: 


Program se ostvaruje kroz sljedeće linije:

 • Europsko sjećanje
 • Demokratski angažman i umreženost
 • Operativna potpora

 

 
Aktivnosti:


Cjelina 1. - Europsko sjećanje: podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti, vrijednostima i ciljevima EU


Prioriteti: uzroci totalitarnih režima i drugi ključni momenti u suvremenoj europskoj povijesti
 

Prioriteti za 2014. godinu:

 • 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata,
 • 25. godišnjica od pada Berlinskog zida,
 • 10 godina od proširenja Europske unije na središnju i istočnu Europu.

 
Cjelina 2. - Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini EU 


Aktivnosti koje se podupiru:

 • Bratimljenje gradova
 • Mreže gradova
 • Projekti civilnog društva

 

Prioriteti za 2014. godinu:

 • izbori za Europski parlament 2014. i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe,
 • rasprave o budućnosti EU.

 


Glavni korisnici: 


Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.

Program je otvoren za 28 zemalja članica Europske unije, te zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i  EFTA zemljama potpisnicama ugovora o Europskom gospodarskom prostoru pod uvjetom da su potpisali Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom.

 

Partneri: 
 

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.

VEZANE VIJESTI

Kreativna Europa

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturnu i kreativnu industriju.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER