Rezultati pretrage: esavjetovanja

e-Savjetovanja: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Otvoreno je novo savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Izradu studijsko-projektne dokumentacije namijenjene pripremi projekata centara za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER