Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća COSME

Programi EU

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)
 

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK

 
Opća uprava za poduzetništvo i industriju
 

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 
Za više informacija (korisne poveznice)

 
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://mingo.hr/

 

COSME ima za cilj poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Ciljane skupine programa su mala i srednja poduzeća (MSP), sadašnji i potencijalni poduzetnici i poslovne organizacije za podršku poduzećima. Program će osigurati bolji pristup financiranju, pružiti  usluge podrške poslovanju i promicati poduzetništvo.


Ciljevi programa

 

 • olakšavanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP)
 • stvaranje okruženja koje je pogodno za stvaranje i rast gospodarstva
 • poticanje poduzetničke kulture u Europi
 • povećanje održive konkurentnosti EU tvrtki
 • pomaganje malim poduzećima da rade izvan svoje matične zemlje i poboljšanje njihovog pristupa tržištima


Aktivnosti:

 1. Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća kroz namjenske financijske instrumente

 2. Enterprise Europe Network: Mreža poslovnih servisnih centara

 3. Poduzetništvo

 4. Poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća i razvoj politika

 5. Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

 
Struktura programa: 


1. Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.

 

 1. Instrument kapital za rast (Equity Facility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
 2. Instrument za garancije zajmova (Loan Guarantee Facility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
 3. Europski investicijski fond  u suradnji s financijskim institucijama u različitim državama članicama će upravljati ovim instrumentima.

 
2. Enterprise Europe Network je "one-stop-shop" za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.

 

EEN pruža tvrtkama informacije i niz kvalitetnih i besplatnih poslovnih podrška kako bi ih učinila konkurentnijima, kao npr.:

 • Besplatne informacije, upute i prilagođena pomoć za EU fondove, uključujući i područje istraživanja i inovacija.
 • Potpora za partnerstva malih i srednjih poduzeća, posebice za prekogranične aktivnosti.

 
3. Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.

 

 • Široki raspon konkretnih akcija će se organizirati svake godine u EU za potporu malim i srednjim poduzećima ili za određene ciljne skupine, kao što su mladi i žene poduzetnice. Uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica će biti nastavljene. Mobilnost i razmjena za poduzetnike će se održavati i proširivati.

 
4. Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima. Primjeri uključuju godišnje EU izvješće o konkurentnosti i analize o smanjenju administrativnog opterećenja u EU zakonodavstvu koje se odnosi na mala i srednja poduzeća.

 

 • Broj skupova i drugih javnih događanja će se organizirati kako bi se okupila i širila sektorska znanja, obavijestili kreatori politike, i dali prijedlozi o novim politikama koje bi povećale koherentnost i suradnju između politika zemalja članica EU za poticanje poduzetništva.

 
5. COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
 

 

 

Glavni korisnici: 

 

 • Poduzetnici, posebice u malim i srednjim poduzećima, će imati koristi od lakšeg pristupa financiranju za razvoj, konsolidaciju i rasta njihovih poduzeća.
 • Građani koji žele postati samozaposleni i susreću se s poteškoćama u uspostavi vlastitih poduzeća, primjerice mladi i žene poduzetnice.
 • Tijela država članica (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) biti će bolje asistirana u njihovim nastojanjima da razrade i provedu učinkovite reforme politika. Konkretno, oni će imati koristi od EU​​-širokih pouzdanih podataka i statistike, najbolje prakse i financijske potpore za testiranje i povećanje razmjera održivih rješenja za poboljšanje globalne konkurentnosti.

VEZANE VIJESTI

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

HERCULE III

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER