Erasmus+

Programi EU

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.​

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Aktivnosti u okviru Erasmus + programa podijeljene su na  decentralizirane i centralizirane aktivnosti.
Centraliziranim aktivnostima na razini EU  upravlja  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) u Bruxellesu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
 
Obzirom na vrste (de)centraliziranih aktivnosti, moguće je stupiti u kontakt s jednim od slijedećih institucija:

Nacionalne agencije – za daljnje informacije o decentraliziranim aktivnostima;

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) – za centralizirane aktivnosti;

State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) – za projekte u suradnji s Švicarskom Konfederacijom;

CH Foundation (švicarska nacionalna agencija).

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Za provedbu decentraliziranih aktivnosti programa nadležna je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
EACEA http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
AMPEU http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784
MZOS http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3524

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.


Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 


Erasmus+ zamijenjuje 7 postojećih programa: 

 

 1. Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig),
 2. Mladi na djelu
 3. 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.
   


Svrha i glavni ciljevi 


Program je usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti:

 1. mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje;
 2. institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te
 3. promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.
 

Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će EU da učenicima, studentima, praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori više mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja.


Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.

 


Aktivnosti:

 

 1. Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 3. Visoko obrazovanje
 4. Opće obrazovanje odraslih
 5. Mladi
 6. Sport

 
Struktura Programa


Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:

 

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni
 • financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.

 

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.


 
Glavni korisnici 


Bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+.


Dodatno, skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

 
Partneri 
 

Tri su glavna cilja programa Erasmus+:


Dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

VEZANE VIJESTI

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER