Europa predvodi globalnu tranziciju na čistu energiju

Udio energije iz obnovljivih izvora je u EU 2017. godine dosegao 17,5 %

Najnoviji podaci Eurostata potvrđuju da je EU na putu ispunjenja cilja udjela energije iz obnovljivih izvora za 2020. godinu

Kada je Jean-Claude Juncker postao predsjednik Europske komisije, obećao je da će EU postati globalni lider u obnovljivoj energiji. Postizanje cilja od 20 % energije iz obnovljivih izvora u 2020. godini jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa 2020.

Sve veći udio obnovljivih izvora energije nije potreban samo za dekarbonizaciju gospodarstva i poboljšanje energetske sigurnosti u zemljama EU-a, već i za osiguravanje vodeće pozicije EU u razvoju tehnologija budućnosti te stvaranja rasta i novih radnih mjesta.

EU je godinama vodeći čimbenik u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama te je još jednom pomogla u postizanju konačnog dogovora o primjeni Pariškog sporazuma na konferenciji COP24 u poljskim Katowicama. No, borba protiv klimatskih promjena ne odnosi se samo na posredovanje u međunarodnim ugovorima, već i na njenu primjenu na vlastitom terenu.

Povjerenik Europske komisije za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „EU je na putu da postigne svoj cilj obnovljive energije za 2020. godinu, i to s jedanaest zemalja članica koje su već iznad svojih nacionalnih ciljeva. S obzirom na cilj da Europa do 2050. godine postane prvo svjetsko klimatski neutralno gospodarstvo, trebat ćemo dodatno pojačati naše napore. U klimatski neutralnoj Europi, proizvodnja električne energije trebala bi biti potpuno dekarbonizirana do 2050. godine, a više od 80 % električne energije EU-a bit će proizvedeno iz obnovljivih izvora energije. Kako bismo postigli taj cilj, moramo nastaviti sa zamahom kojim obnovljivi izvori utječu na konkurentnost, gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta u Europi.“

Junckerova Komisija je sredinom studenog prošle godine dovršila pregovore o europskom paketu čiste energije za sve, postavljajući ambiciozne ciljeve za 2030. godinu prema kojima 32 % energije mora dolaziti iz obnovljivih izvora. Međutim, postavljanje novih ciljeva vjerodostojno je samo ukoliko zemlje članice ispune svoje trenutne ciljeve.

Izvješće Eurostata pokazuje da je EU na putu ostvarenja cilja za obnovljivu energiju do 2020. godine. U 2017. godini udio energije iz obnovljivih izvora u krajnjoj potrošnji energije u EU dosegao je 17,5 %, u odnosu na 17,0 % u 2016. i više nego dvostruko u odnosu na 2004. (8,5 %), prvu godinu za koju su podaci dostupni.

Komisija tako ostvaruje svoj prioritet kao vodeći čimbenik čiste energije u svijetu te ispunjavajući svoje obveze na vlastitom području uspostavlja potpuno integriranu energetsku uniju s promišljenom klimatskom politikom.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Inovacijama i tehnološkim promjenama do bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo

U borbi protiv klimatskih promjena prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika jedna je od najvećih prilika našeg doba. Kao povjereniku za klimatsku politiku i energetiku cilj mi je ubrzavanje prelaska na čistu energiju uvođenjem odgovarajućeg pravnog, političkog i financijskog okvira, koji uključuje suradnju u području tehnologija za čistu energiju putem inovativnog plana za strateške energetske tehnologije (SET).

Energetska unija - Od vizije do stvarnosti

Iz četvrtog izvještaja o stanju energetske unije vidljivo je da je Europska komisija u potpunosti ostvarila svoju viziju Strategije energetske unije kojom se svim Europljankama i Europljanima jamči dostupna, cjenovno pristupačna, sigurna, konkurentna i održiva energija.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER