Objavljen Javni poziv za sufinanciranje FNE za registrirane iznajmljivače i OPG-ove

Prijave se podnose od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati

FZOEU je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu i to fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. rujna objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu, namijenjen fizičkim osobama - registriranim iznajmljivačima i vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iznose 7.000.000,00 kn, dok će se iznajmljivačima i OPG-ovima dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kn (s uklj. PDV-om) za opravdane troškove po prijavi.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (FNE), i to na postojećim građevinama.

Postojeća građevina u smislu ovog Javnog poziva je zgrada koja je:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti)
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Predmet poziva nisu postojeće FNE na postojećim građevinama, koje se nadograđuju/proširuju.

Pravo na sredstva FZOEU-a sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 • sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ILI Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 • podnese Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 • imaju prebivalište na području Republike hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 • ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • nisu poduzetnici u poteškoćama;
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 • ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kn po prijavi, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:

 – nabava i ugradnja FNE:

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

– provođenje stručnog nadzora:

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje nove FNE i stručnog nadzora, nastali nakon objave Poziva 30. rujna 2020. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa. PDV je pritom opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Prijave se podnose isključivo elektronski putem „e-prijava”. Podaci prijave se s pripadajućom dokumentacijom mogu upisivati i spremati od 1. studenog 2020., a prijave se podnose od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati.

Fond će raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do kraja 2020. godine. Također, rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više o samom Javnom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama pronađite na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

FZOEU: Za sufinanciranje fotonaponskih elektrana osigurano 10 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 29. lipnja objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju. Ovisno o lokaciji, građani mogu dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Za sufinanciranje fotonaponskih elektrana osigurano 10 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 29. lipnja objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju. Ovisno o lokaciji, građani mogu dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER