EU premašila cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora za 2020.

Nacionalne ciljeve za 2020. ostvarilo je ili premašilo 26 država članica EU-a

U 2020. godini obnovljiva energija predstavljala je 22,1 % energije potrošene u EU-u što je dva postotna boda iznad cilja od 20 %

Prema podacima koje je 19. siječnja objavio Eurostat, udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji je na razini EU-a u 2020. godini dosegnuo 22 %. To je za dva postotna boda iznad cilja za 2020., kako je navedeno u Direktivi 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i predstavlja veliko postignuće i važnu prekretnicu na putu prema klimatskoj neutralnosti do 2050, ističe se u priopćenju.

Direktivom su utvrđeni i nacionalni ciljevi za 2020., uzimajući u obzir polaznu točku i ukupni potencijal za obnovljive izvore energije u svakoj državi članici EU-a. Kad je riječ o nacionalnim ciljevima za 2020., ostvarilo ih je ili premašilo 26 država članica EU-a. Kako bi ostvarile svoj cilj udjela energije iz obnovljivih izvora za 2020., neke su države članice morale zaključiti statistički prijenos obnovljive energije, kao jedan su od mehanizama suradnje priznatih Direktivom 2009/28/EZ. Tim se sporazumima između država članica određena količina energije iz obnovljivih izvora, po određenoj cijeni, prenosi iz jedne države članice u drugu, odnosno udio jedne članice povećava se temeljem kupljene količine energije iz obnovljivih izvora druge države članice EU-a.

Države članice koje su znatno premašile utvrđene ciljeve za 2020. su Švedska i Hrvatska (svaka za 11 postotnih bodova) te Bugarska (+7 postotnih bodova), dok to nije uspjelo jedino Francuskoj (-3,9 postotnih bodova). 

S više od polovine bruto konačne potrošnje energije iz obnovljivih izvora u 2020., Švedska (60,1 %) je imala je daleko najveći udio među državama članicama EU-a, ispred Finske (43,8 %) i Latvije (42,1 %). Najniži udjel obnovljivih izvora energije zabilježen je na Malti (10,7 %), a slijede je Luksemburg (11,7 %) i Belgija (13 %). 

U priopćenju se također navodi kako se podaci za Poljsku temelje na revidiranim statističkim podacima o krutoj biomasi, čime se udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji te zemlje povećao za više od tri postotna boda.

Međutim, iz Greenpeacea su priopćili kako ovi statistički podaci „skrivaju užasnu stvarnost“ jer su „Švedska, Finska i Latvija također lideri u sječi stabala i njihovom spaljivanju za energiju“, što se u EU-u smatra „obnovljivom“ energijom. „Ovo je katastrofa za prirodu i dodatno pogoršava klimatsku krizu“, poručuje Greenpeace.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

EU rekorderi u čistoj energiji

Manje od polovice, točnije 11 od 28 država članica Europske unije već su postigle ili su blizu postizanja ciljeva obnovljive energije za 2020. godinu što pokazuju najnoviji podaci Eurostata. EU je na putu ispunjenja cilja udjela čiste energije unatoč postupnom usporavanju stope korištenja obnovljivih izvora energije, a pojedine zemlje članice EU-a će se tijekom ove godine trebati potruditi kako bi dosegle svoj zadani cilj za 2020. godinu.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER