U Varaždinu počeo projekt izgradnje i opremanja sortirnice otpada

Rok za izvođenje radova je devet mjeseci

Prošlog petka izvršeno je uvođenje u posao tvrtke MEPRO d.o.o. s kojom je Grad Varaždin potpisao ugovor o izgradnji i opremanju sortirnice u okviru projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“.

Uz predstavnike izvođača radova i Grada Varaždina, činu uvođenja u posao prisustvovali su predstavnici tvrtki koje su angažirane za pružanje usluga projektantskog nadzora te stručnog nadzora i zaštite na radu, kao i Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o. koja upravlja projektom. Tom prilikom obišla se lokacija Motičnjak na kojoj će se izgraditi postrojenje za sortiranje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.510.526,63 kn. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 35.753.806,01 kn, a isti se u visini od 85 % sufinanciranju bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda što iznosi 30.390.735,10 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 12.02.2021. do 31.10.2022.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje. Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Varaždina i 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će zajednički koristiti predmetnu sortirnicu (gradovi Ivanec i Lepoglava te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko).

Očekivani rezultati projekta su izgrađena sortirnica i ishođena uporabna dozvola te 5.795 tona sortiranog otpada pogodnog za recikliranje u prvoj punoj kalendarskoj godini rada sortirnice.

Predstavljena mogućnost odlaganja otpada u polupodzemnim spremnicima 

  

U srijedu je predstavnicima Grada Varaždina i komunalnog poduzeća Čistoća predstavljen novi model prikupljanja otpada u Varaždinu uz prezentaciju kontejnera koji bi se uskoro mogli postaviti na lokacijama u gradu. Predstavljena je suvremena tehnologija koja omogućava odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada, mjerenje prikupljenih količina i jednostavan način postavljanja u stambenim naseljima, koja se već godinama koristi u europskim zemljama, ali i u nekoliko gradova u Hrvatskoj. Kako su priopćili iz Grada Varaždina, ova prezentacija organizirana je s ciljem pronalaženja boljeg i jeftinijeg rješenja za odlaganje otpada u varaždinskim stambenim naseljima.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Varaždin: Kreće izgradnja sortirnice na Motičnjaku

Gradonačelnik Varaždina dr. sc. Neven Bosilj u četvrtak je u Gradskoj vijećnici potpisao ugovore o izgradnji i opremanju te nadzoru radova na izgradnji sortirnice na lokaciji Motičnjak u Varaždinu. 

Varaždinska sortirnica počela s probnim radom

Varaždinska sortirnica puštena je u probni rad temeljem svih potrebnih dokumenata,  odobrenja i dozvole Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom probnog rada ispituju se funkcionalnost i specifičnosti rada postrojenja koje je u novim halama instalirala tvrtka Tehnix, izvijestili su iz Grada Varaždina.

Grad Varaždin nabavlja 325 polupodzemnih spremnika za otpad

Varaždinski gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj i direktor tvrtke S.T.P. d.o.o. Marko Brnčić u utorak su u Gradskoj vijećnici potpisali ugovor o nabavi i isporuci polupodzemnih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER