Građani Slavonskog Broda zainteresirani za postavljanje solarnih panela na obiteljskim kućama

Prijave su se mogle dostaviti do 15. srpnja, a Grad Slavonski Brod osigurao je sredstva za sufinanciranje izrade 30 glavnih projekata

Grad Slavonski Brod je početkom srpnja ove godine raspisao Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane u sklopu kampanje „Slavonski Brod, uključi se u sunce!”.

Uspješnom prijavom na Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane, prijavitelji od Grada Slavonskog Broda ostvaruju priliku za sufinanciranje glavnog projekta u iznosu od 80-postotne cijene cijelog projekta. Zahvaljujući suradnji Grada Slavonskog Broda i Zelene energetske zadruge (ZEZ), trošak za građane iznosi svega 625 kuna s uključenim PDV-om. Podnošenje prijava je bilo moguće do 15. srpnja, a Grad Slavonski Brod osigurao je sredstva za sufinanciranje izrade 30 glavnih projekata.

Veliko zanimanje građana za vlastitim solarnim elektranama potvrđuje i podatak da se na spomenuti natječaj prijavilo 36 građana.

Sufinancirajući izradu glavnog tehničkog projekta, Slavonski Brod na ovaj način želi pomoći zainteresiranim građanima kako bi se na vrijeme pripremili za Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama, a čije se raspisivanje očekuje ove jeseni. O potrebi korištenja obnovljivih izvora energije dovoljno govori i trenutna situacija izrazito visokih cijena energenata, a zahvaljujući solarnim panelima na vlastitim obiteljskim kućama, građani u budućnosti mogu smanjiti svoje račune za električnu energiju.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Slavonski Brod, uključi se u sunce!

Ova prilika dio je kampanje „Slavonski Brod, uključi se u sunce!” Grada Slavonskog Broda i Zelene energetske zadruge, a uključuje i besplatno predavanje te prilike za informiranje o sunčanim elektranama za kućanstva.

Solarna energija za kućanstva

Nova serija predavanja Zelene energetske zadruge donosi pomoć u donošenju odluke o ulaganju u kućnu solarnu elektranu

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER