Kako stati na kraj pojedincima koji dovoze i bacaju otpad ispred stambenih zgrada?

Nepropisno bacanje otpada nije samo neodgovorno, već i kažnjivo! Tvrtka KOVA d.o.o. nudi rješenje za uredno odlaganje otpada.

Tvrtka KOVA d.o.o. već duže vrijeme nastoji pronaći najbolje rješenje kako doskočiti kroničnom problemu s kojim su suočeni stanari u brojnim stambenim zgradama. Neodgovorni pojedinci iz drugih dijelova grada redovito dovoze i odlažu smeće pokraj kontejnera na zelenim otocima, postavljenima uz stambene višekatnice, zbog čega svjedočimo sve češćim intervencijama komunalnih redara.

Rješenje je pronađeno u spremištima, odnosno boksovima za kontejnere, koja bi konačno trebala omogućiti korištenje onima kojima su namijenjeni i koji ih i plaćaju, a ujedno su i estetski prihvatljivije rješenje.

Tvrtka KOVA d.o.o. nudi spremišta koja su dimenzijama prilagođena za kontejnere od 1100 litara ili za kante od 240 litara. Otvaraju se kodiranim karticama ili imaju brave s dva cilindra od kojih jedan cilindar koriste korisnici, dok je drugi cilindar namijenjen radnicima Čistoće prilikom pražnjenja kontejnera i odvoza otpada. Zahvaljujući tome nema potrebe za „dežurstvima“ ili čekanje na dolazak kamiona za odvoz otpada jer ih radnici Čistoće otvaraju sa svojim jedinstvenim ključem. Način korištenja je vrlo jednostavan jer se poslije odlaganja otpada u kontejner vrata ponovno zatvaraju, a spremnik se automatski zaključava.

 

Prije postavljanja spremišta predstavnici suvlasnika preuzimaju kartice ili ključeve za otključavanje. Nakon što ih podijele vlasnicima stanova, Čistoća u spremišta postavlja kontejnere i automatski ih zaključava. Tako se omogućuje kontroliranje odlaganja otpada te ispravnost izračuna cijene za pražnjenje spremnika. Građani su otpad dužni odlagati u spremišta za otpad čime se ne narušava izgled javne površine pa i cijelog grada, a svako odlaganje otpada mimo predviđenih lokacija je neprihvatljivo.

 

Problem nekontroliranog odlaganja otpada se mora riješiti, kako zbog zadovoljstva korisnika usluga i vlasnika spremnika, tako i zbog održavanja čistoće i urednosti javnih površina. Spremišta tvrtke KOVA d.o.o. to omogućuju na učinkovit način te umjesto kontejnera razbacanih na javnoj površini osiguravaju uredan okoliš stambenih zgrada te podižu razinu kvalitete stanovanja i zadovoljstvo komunalnim uslugama.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Produžen rok za iskazivanje interesa o postavljanju boksova za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini

Zbog velikog interesa javnosti, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća produžuje rok za podnošenje zahtjeva (pribavljanje mišljenja) za iskazivanje interesa o postavljanju bokseva za spremnike za odlaganje komunalnog otpada koji će se nalaziti na javnoj površini u slučajevima gdje postojeće spremnike nije moguće smjestiti unutar nekretnine.

Zagreb: Do 28. travnja izjasnite se o postavljanju tipiziranih bokseva za komunalni otpad na javnoj površini

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća poziva predstavnike suvlasnika na podnošenje zahtjeva (pribavljanje mišljenja) za iskazivanje interesa o postavljanju bokseva za spremnike za odlaganje komunalnog otpada koji će se nalaziti na javnoj površini u slučajevima gdje postojeće spremnike nije moguće smjestiti unutar nekretnine.

Rijeka izabrala model prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama

Nakon višemjesečne analize i razmatranja četiri prijedloga modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgrada, izabran je model prema kojem će se otpad prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta. Spremnici su zaštićeni su od neovlaštenog korištenja i korisnici im mogu pristupiti pomoću kartice ili ključa.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER