Varaždin nastavlja s ugradnjom polupodzemnih spremnika

Do kraja 2023. polupodzemni spremnici ugradit će se na 27 lokacija na području Grada Varaždina

Gradska tvrtka Čistoća je krajem prošlog tjedna nastavila s aktivnostima ugradnje polupodzemnih spremnika na području Grada Varaždina.

Spremnici se trenutno ugrađuju u Ulici Ruđera Boškovića 6B, za korisnike koji stanuju u stambenim zgradama 6A, 6B, 8A, 8B i 12A te u Ulici Zvonka i Vladimira Milkovića nasuprot kbr. 11 A, za korisnike koji stanuju u stambenim zgradama Kratka ulica 2, Kratka ulica 4, Kratka ulica 6, Ulica braće Radić 15 A, Ulica braće Radić 15 B, Ulica braće Radić 15 C.

Uz dvije navedene lokacije na kojima se trenutačno odvija ugradnja polupodzemnih spremnika, spremnici su ugrađeni na već tri lokacije, a Čistoća ih do kraja 2023. godine planira ugraditi na još 27 lokacija na području Grada Varaždina.

VEZANE VIJESTI

U Varaždinu počelo postavljanje polupodzemnih spremnika

Novi pametni spremnici bit će opremljeni senzorima za očitavanje podataka o količinama odloženog otpada svakog pojedinog korisnika, odnosno kućanstva, čime će varijabilni dio računa za uslugu prikupljanja otpada biti proporcionalan volumenu stvarno preuzetog miješanog komunalnog otpada.

Grad Varaždin nabavlja 325 polupodzemnih spremnika za otpad

Varaždinski gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj i direktor tvrtke S.T.P. d.o.o. Marko Brnčić u utorak su u Gradskoj vijećnici potpisali ugovor o nabavi i isporuci polupodzemnih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada.

U Varaždinu počeo projekt izgradnje i opremanja sortirnice otpada

Prošlog petka izvršeno je uvođenje u posao tvrtke MEPRO d.o.o. s kojom je Grad Varaždin potpisao ugovor o izgradnji i opremanju sortirnice u okviru projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“. 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER