Program EU za zaštitu potrošača 2014.-2020.

Programi EU

Program zaštite potrošača daje podršku EU politici zaštite potrošača. Njegov cilj je staviti potrošače u središte jedinstvenog tržišta te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu, tako da tržište radi za potrošače.

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (Consumers, Health and Food Executive Agency – Chafea) 

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Odjel Europskog potrošačkog centra Hrvatska 

Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

 

 

 
Program zaštite potrošača daje podršku EU politici zaštite potrošača. Njegov cilj je staviti potrošače u središte jedinstvenog tržišta te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu, tako da tržište radi za potrošače, i to osobito putem:

 

 • Jačanja sigurnosti proizvoda kroz učinkovit nadzor nad tržištem;
 • Poboljšanja informiranja, obrazovanja i svijesti o pravima potrošača;
 • Konsolidacije prava potrošača i jačanja učinkovite zadovoljštine, posebice kroz alternativno rješavanje sporova;
 • Jačanja provedbe prekograničnih prava.

 
 

Svrha i glavni ciljevi 


Novi program podržava:

 

 1. sigurnost,
 2. informiranost i obrazovanje potrošača
 3. prava potrošača i efikasne nadoknade
 4. primjenjivanje prava potrošača.


Program zaštite potrošača ima za cilj daljnju izgradnju na temeljima prethodnog programa usmjeravajući akciju na osnaživanje potrošača kroz sigurnost, informiranje i obrazovanje, prava i ovršne radnje.


 

Akcije će se usredotočiti na:

 

 • Praćenje i provođenje sigurnosti kroz EU sustave, kao što je RAPEX, EU brzi sustav obavijesti o  opasnim proizvodima;
 • Informiranje i obrazovne inicijative kako bi potrošači, posebno mladi potrošači, postali svjesni svojih prava. To uključuje  i daljnji razvoj baze dokaza za bolje donošenje odluka na razini EU i na nacionalnoj razini o potrošačkim pitanjima, s, primjerice, mapom tržišta u EU koja imaju tendenciju iznevjeriti povjerenje potrošača;
 • Isporuka zakonodavstva usmjerena na povećanje prava potrošača, primjerice Direktiva o  potrošačkom kreditu koji osigurava da potrošači diljem Europe uživaju u zajedničkom skupu temeljnih prava, uključujući pravo na jasne i usporedive informacije prije nego što se obvežu financijski, i zadovoljštinu, posebno, na  području alternativnog rješavanja sporova.
 • Provođenje akcije kroz "sweeps" operacije, koje su koordinirane od strane Europske komisije, a provode se istovremeno od strane nacionalnih tijela za zaštitu potrošača kako bi vidjeli gdje su potrošačka prava ugrožena ili uskraćena.

 

 

Glavni korisnici 

 

1. Potpore za rad organizacija za zaštitu potrošača na razini EU može se dodijeliti europskim  organizacijama potrošača koji su u skladu sa sljedećim uvjetima :

 

 • ako su nevladina organizacija, neprofitna, neovisna o industriji, o komercijalnim i poslovnim  ili drugim sukobljenim interesima, te kao svoj glavni cilj imaju aktivnosti promocije i zaštite zdravlja, sigurnosti, ekonomskih i pravnih interesa potrošača u EU;
 • ako imaju mandat da zastupaju interese potrošača na razini EU u barem polovici država članica EU koje su predstavnik, u skladu s nacionalnim propisima ili praksom,  te da su aktivni na regionalnoj ili nacionalnoj razini.


2. Potpore za funkcioniranje međunarodnih tijela koja promiču načela i pravila koja doprinose ciljevima programa mogu se dodijeliti organizacijama koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

 • ako su nevladina organizacija, neprofitna, neovisna o industriji, o komercijalnim i poslovnim  ili drugim sukobljenim interesima, te kao svoj glavni cilj imaju aktivnosti promocije i zaštite zdravlja, sigurnosti, ekonomskih i pravnih interesa potrošača u EU;
 • ako obavljaju sljedeće aktivnosti: omogućavaju službeni mehanizam za predstavnike potrošača iz EU i trećih zemalja kako bi pridonijeli političkim raspravama i politikama, organiziraju sastanke s izvršnim i zakonodavnim dužnosnicima kako bi promicali i zagovarali interese potrošača s javnom upravom, identificiraju zajednička pitanja i izazove, promoviraju stavove potrošača u kontekstu bilateralnih odnosa između Unije i trećih zemalja, doprinose razmjeni i širenju ekspertize i znanja o potrošačkim pitanjima u EU i trećim zemljama, i izrađuju preporuke u području potrošačke politike.


3. Potpore za funkcioniranje institucija EU za koordinaciju provedbenih aktivnosti u području sigurnosti proizvoda mogu se dodijeliti tijelima priznatim za tu svrhu od strane zakonodavstva Unije.


4. Potpore za djelovanje institucija EU za razvoj kodeksa ponašanja, najbolje prakse te smjernica za cijenu i kvalitetu proizvoda te usporedbu održivosti može se dodijeliti tijelima koji su u skladu sa sljedećim uvjetima:

 

 • ako su nevladina, neprofitna organizacija, neovisna od proizvođača roba i usluga, sukobljenih interesa, i imaju među svojim osnovnim ciljevima i aktivnostima promociju i zaštitu interesa potrošača;
 • ako su aktivni u barem polovici država članica.

 

5. Potpore za djelovanje u tijelima država članica odgovornim za poslove potrošača i odgovarajuća tijela trećih zemalja mogu se dodijeliti nadležnim institucijama, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2006/2004 ili Direktive 2001/95/EC od strane države članice ili treće zemlje iz članka 7. osnivajuće Uredbe.


6. Potpore za jačanje dužnosnika iz država članica i trećih zemalja mogu se dodijeliti dužnosnicima nominiranih od Europske komisije za potrebe Uredbe (EZ) br 2006/2004 i Direktive 2001/95/EC od strane države članice ili treća zemlja iz članka 7. osnivajuće Uredbe.


7. Potpore za aktivnosti mogu se dodijeliti javnim institucijama ili neprofitnim tijelima odabrana na transparentan način od države članice ili treće zemlje prema članku 7. osnivajuće Uredbe (još u nacrtu!). Imenovano tijelo mora biti dio mreže EU koja pruža informacije i pomoć potrošačima u ostvarivanju njihova prava i omogućavanju pristupa odgovarajućim rješavanjima sporova (Mreža europskih potrošačkih centara European Consumer Centres Network).


8. Potpore za aktivnosti mogu se dodijeliti institucijama za rješavanje žalbi koje su osnovane i koje posluje u EU i u zemljama Europskog gospodarskog prostora, a koje su odgovorne za prikupljanje pritužbi potrošača, rješavanje žalbi, pružanje savjeta, ili pružanje informacija potrošačima o žalbama, a koja su treća stranka u žalbi ili upitu od strane potrošača.

VEZANE VIJESTI

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

HERCULE III

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER