Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Programi EU

Glavna uloga Mehanizama Unije za civilnu zaštitu je olakšati suradnju država članica u intervencijama civilne zaštite u slučaju katastrofa.

 

 

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
http://ec.europa.eu/echo 

Nacionalna kontakt točka

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Samostalna služba za međunarodne odnose
www.duzs.hr

 Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm

 
 

Glavna uloga Mehanizama Unije za civilnu zaštitu je olakšati suradnju država članica u intervencijama civilne zaštite u slučaju katastrofa.


 

Svrha i glavni ciljevi 


Ovaj program pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera.


Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.

 


Aktivnosti 
 

U okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu financiraju se sljedeće aktivnosti:

 

 • Projekti prevencije koji doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.
 • Projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodne i od strane čovjeka uzrokovane nesreće, omogućavanju suradnje među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.
 • Vježbe civilne zaštite.

 
 

Struktura Programa


Financiranje aktivnosti Mehanizma Unije za civilnu zaštitu provode se kroz natječaje za dodjelu:

 

 • bespovratnih sredstava (vježbe civilne zaštite, projekti prevencije i projekti pripravnosti),
 • javnu nabavu (tečajevi, vježbe za module civilne zaštite i timove za tehničku pomoć).

           
 

Glavni korisnici 


Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici (dokle god se projektom ne ostvaruje profit):

 

 • tijela državne uprave,
 • tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave,
 • sveučilišta,
 • međunarodne organizacije,
 • nevladine udruge i
 • komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.


Fizičke osobe (pojedinci) ne mogu sudjelovati.

 

 
Partneri
 

Za prijavljivanje prijedloga projekta potrebno je (ovisno o vrsti raspisanog natječaja) imati dva partnera iz država članica EU a nacionalni partneri mogu biti: tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine udruge i komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.

VEZANE VIJESTI

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Erasmus+

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER