Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Otvoren do 21. rujna 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2018. godine.

OPĆI CILJ: Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija

POSEBNI CILJEVI:

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove

 • Primjerenija valorizacija resursa

 • Stvaranje nove atrakcijske osnove

 • Generiranje novih motiva dolaska

 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje

 • Poticanje rasta turističke potrošnje

 • Povećanje zadovoljstva gostiju

 • Inovativna  interpretacija  prirodne  i  kulturne  materijalne  i  nematerijalne baštine

 • Upravljanje posjetiteljima

 

IZNOSI POTPORE: Ministarstvo turizma sufinancirat će do 80 posto, odnosno 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja ovisit će o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova.

 

PREDMET FINANCIRANJA:

Plaže

 • Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja).
 • Ne sufinancira se uređenje plaže koja je u trenutku provedbe projekta u režimu koncesije
 • Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl.
 • Svi elementi uređenja - gabariti i materijali moraju se uklopiti u okoliš.
 • minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 800.000 kuna.

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

 • Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja
 • Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl.
 • Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije
 • minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 800.000 kuna

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

 • Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).
 • Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.
 • minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 300.000 kuna

Javni zahodi

 • Uređenje/opremanje javnih zahoda na područjima velike koncentracije turističkog prometa (kapitalna ulaganja).
 • Maksimalni iznos potpore do 300.000 kuna tj. do 80 posto odnosno 90 posto pravdanih/prihvatljivih troškova)

Javna golf igrališta

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta.
 • Ne financiraju se troškovi izrade dokumentacije koja nije utvrđena ugovorom između Ministarstva turizma i korisnika.
 • minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 700.000 kuna

Žičare

 • Izrada projektno - tehničke dokumentacije za žičare.
 • Ne financiraju se troškovi izrade dokumentacije koja nije utvrđena ugovorom između Ministarstva turizma i korisnika.
 • minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 300.000 kuna

Javni poziv je otvoren do 21. rujna 2018. godine, a sve informacije mogu se zatražiti isključivo elektroničkom poštom na email adresu: fondzaturizam@mint.hr

Ministarstvo turizma RH / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Konkurentnost turističkog gospodarstva - Javni poziv za kandidiranje projekata

Ovogodišnji program nastavak je svih dosadašnjih aktivnosti Ministarstva turizma usmjerenih na poticanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Posebna se pažnja posvećuje razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma.​

Ministarstvo turizma osiguralo 24,6 mil. kuna za jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER