Izložba fotografija „Hrana naše hrane - svijet planktona u Tri mora“

Projekt „zaMORE“ provodi Društvo istraživača mora – 20000 milja u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Ražanac

Društvo istraživača mora – 20000 milja i Turistička zajednica Općine Ražanac pozivaju vas na izložbu fotografija „Hrana naše hrane - svijet planktona u Tri mora“ koja se organizira u sklopu projekta „Zajedno protiv morskog otpada – za zdravu hranu naše hrane“ („zaMORE“).

Izložba će se održati u subotu 27. kolovoza od 18:30 do 23:30 sati na rivi u Ražancu.

Projektom „Zajedno protiv morskog otpada – za zdravu hranu naše hrane“ („zaMORE“) promovira se očuvanje prirodne osnove područja Tri mora – područja Grada Obrovca te općina Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac i Starigrad – kao preduvjeta za daljnji razvoj ribarstva i akvakulture. Posebna pažnja posvećuje se edukaciji o opasnostima koje moru predstavlja otpad, a posebno mikroplastika koja ulazeći na „skrivena vrata“ postaje „hrana naše hrane“. Projekt je dio dugogodišnje inicijative Društva „Zajedno protiv morskog otpada“.

Ciljevi projekta ostvarit će se kroz četiri glavne planirane aktivnosti, a to su biološko istraživanje podmorja područja Tri mora kroz uzorkovanje fito- i zooplanktona, edukativnu izložbu fotografija „Hrana naše hrane - svijet planktona u Tri mora“ u kolovozu, akcije čišćenja u Općini Ražanac (Ražanac, Ljubač i Rtina) u rujnu te postavljanje dispenzera za papirnate pepljare s info-pločom u rujnu.

Dio aktivnosti biološkog istraživanja odrađen je krajem lipnja, a njime se vršilo istraživanje podmorja u Novigradskom moru, na ušću Zrmanje, u Novskom ždrilu i Velebitskom kanalu te prikupljali uzorci fito- i zooplanktona. Uzorci su poslani na detaljnu analizu, no prije toga su fotografirani upravo za potrebe organizacije izložbe fotografija koja će se 27. kolovoza postaviti u Ražancu.

Projekt je prijavljen na FLAG (eng. Fisheries local action group) natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove rijeka, mora i priobalja“ te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.989,15 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od 158.098,78 kuna odnosno 85 % bespovratnih sredstava, dok je 15 % sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 27.898,37 kuna.

Kao što je već ranije navedeno, projekt se provodi u javno–civilnom partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Ražanac.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

„Mali Beč“: Europski grad drveća 2024. je Varaždin!

Varaždin, hrvatski grad baroka, glazbe i cvijeća, od sada ponosno nosi i titulu Europskog grada drveća 2024.! Varaždin se ovom nagradom pridružio elitnom društvu zelenih europskih metropola, što je veliko priznanje Gradu Varaždinu i njegovim građanima, a posebno gradskoj komunalnoj tvrtki Parkovi koja brine o održavanju gradskog zelenila.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER