COP28 i premošćivanje klimatskog jaza putem pravedne tranzicije

Očekivanja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) koji zastupa europsko civilno društvo na razini EU-a

Peter Schmidt, predsjednik Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: „Povećajmo ambicije, budimo predvodnici: vizija EGSO-a za zasjedanje COP28 UNFCCC-a – premošćivanje klimatskog jaza putem pravedne tranzicije.“

U trenucima kada prijetnje klimatskih promjena na našem planetu postaju sve neposrednije, konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP) ima golemu važnost. Kao i prethodnih godina, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) aktivno će sudjelovati u godišnjim pregovorima na 28. zasjedanju Konferencije stranaka UNFCCC-a (od 30. studenoga do 12. prosinca 2023. u Dubaiju).

Znanstvena zajednica tvrdi da će 2023. biti najtoplija godina u ljudskoj povijesti i da se posljedice porasta temperature osjećaju u cijelom svijetu. Međutim, unatoč velikom broju jasnih dokaza, postoji golem jaz između aktualnih politika i mjera koje je potrebno poduzeti.

Na zasjedanju COP28 UNFCCC-a dovršit će se prvi globalni pregled stanja provedbe Pariškog sporazuma. Vlade sada imaju priliku i odgovornost ponovno postaviti globalne ambicije uzimajući u obzir taj pregled stanja.

Međutim, sa zabrinutošću primjećujemo da neki akteri djeluju u suprotnosti s ciljevima Pariškog sporazuma i traže prilike za širenje izvoza nafte i plina i zadržavanje zemalja u ovisnosti o fosilnim gorivima. U rezoluciji EGSO-a „Zajednička borba protiv egzistencijalne prijetnje: socijalni partneri i civilno društvo za provedbu ambicioznih klimatskih mjera”, donesenoj 2022., Odbor je naglasio da odluke o politikama moraju biti u skladu sa znanošću i znanstvenim spoznajama, pozvao na trenutačnu obustavu subvencija za fosilna goriva i potaknuo Europsku komisiju i države članice EU-a da preuzmu vodeću ulogu i ažuriraju nacionalno utvrđene doprinose. Te poruke i dalje vrijede, a situacija iziskuje još hitnije djelovanje.

Izaslanstvo EGSO-a na zasjedanju COP28 UNFCCC-a sudjelovat će u konstruktivnim razgovorima, bilateralnim sastancima i popratnim događanjima na kojima će institucije EU-a i vlade država članica pozvati da povećaju svoje klimatske ambicije, u skladu sa znanošću i znanstvenim spoznajama, i da se usredotoče na ulogu organiziranog civilnog društva u ubrzavanju djelovanja u području klime. Ove godine EGSO usmjerava svoje napore na dva područja pregovora. S jedne strane, tu je usvajanje doprinosa provedbi klimatske politike u području hrane i poljoprivrede, a s druge, doprinosa programu rada za pravednu tranziciju.

Kad je riječ o poljoprivredi i sigurnosti opskrbe hranom, EGSO poziva na provedbu triju ključnih načela. Prvo, potreban nam je sveobuhvatan politički pristup kojim bi se klimatska pitanja uključila u poljoprivredne i prehrambene politike. Drugo, naglašavamo važnost demokratizacije poljoprivredno-prehrambenih sustava i pristupa upravljanju utemeljenog na pravima. Naposljetku, ističemo da je potrebno osigurati pravednu i djelotvornu dodjelu financijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena u području poljoprivrede, kojima bi se podupirale inicijative za promicanje otpornosti, održivosti i socijalne pravde u tom sektoru. Te su preporuke u skladu sa sveobuhvatnijim ciljem stvaranja otpornog, uključivog i okolišno održivog globalnog sustava opskrbe hranom.

Osiguravanje pravedne tranzicije ključno je za sve zemlje na svim razinama razvoja. Ključno je i za sve gospodarske sektore, a ne samo za opskrbu energijom, i u urbanim i u ruralnim područjima.

Međutim, lako je složiti se s navedenim, ali nije lako to i provesti. Kad je riječ o programu rada za pravednu tranziciju, EGSO poziva na to da taj proces ima jasnu dodanu vrijednost, na temelju pristupa zasnovanog na pravima i putem osiguravanja socijalnog dijaloga i aktivnog sudjelovanja pogođenih zajednica.

S obzirom na aktualne rasprave o klimi, ključno je uzeti u obzir najnovije izvješće Oxfama koje otkriva zabrinjavajuće nejednakosti u utjecaju na klimu. U izvješću se navodi da 1 % najbogatijeg svjetskog stanovništva ispušta više zagađenja koje uzrokuje zagrijavanje planeta nego 50 % najsiromašnijeg stanovništva zajedno. Taj snažan kontrast naglašava hitnu potrebu za pravednim djelovanjem u području klime i ističe važnost uklanjanja socioekonomskih razlika u nastojanju da se ostvari održiva budućnost.

Vjerujem da bi zasjedanje COP28 UNFCCC-a trebalo biti više od međuvladinih pregovora, da bi trebalo poslužiti kao katalizator za uključivanje velikog broja dionika, među ostalim poduzeća, civilno društvo i znanstvenu zajednicu, u ambiciozno djelovanje u području klime. Ta je uključivost od presudne važnosti jer borba protiv klimatskih promjena iziskuje višedimenzionalan pristup kojim bi se iskoristila stručnost, jasna predanost i resursi raznih sektora.

Ishodi zasjedanja imat će dalekosežne posljedice za budućnost naših građana i planeta. Međunarodna zajednica mora iskoristiti tu priliku kako bi ojačala obveze, ubrzala djelovanje u području klime i osigurala da se obećanja iz Pariškog sporazuma pretvore u opipljive i održive rezultate. Nadam se da će zasjedanje COP28 UNFCCC-a biti odraz zajedničke predanosti očuvanju budućnosti našeg planeta.

Tekst potpisuje Peter Schmidt, predsjednik Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš.

EGSO - Europski gospodarski i socijalni odbor (European Economic and Social Committee - EESC) je savjetodavno tijelo Europske unije koje čine predstavnici organizacija radnika i poslodavaca te drugih interesnih skupina. EGSO dostavlja mišljenja na zakonodavne prijedloge Europske komisije, kao i na vlastitu inicijativu, te tako djeluje kao most između institucija EU-a, koje donose odluke, i građana EU-a. Zaštita okoliša i klima važne su teme koje su uvijek među prioritetima ovog Odbora, o kojima se često izjašnjava, kako mišljenjima, tako i kroz organiziranje konferencija.

 

  • Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Objavljen peti izvještaj o održivom razvoju Europe

Nastavimo li aktualnim tempom, EU do 2030. neće ostvariti jednu trećinu ciljeva održivog razvoja. To je glavna poruka petog izvještaja o održivom razvoju Europe (ESDR), objavljenog 25. siječnja na događanju koje su zajednički organizirali stručna skupina NAT Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i Mreža za rješenja za održivi razvoj (SDSN).

Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVIDa-19

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) organizira hibridnu konferenciju pod nazivom „Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVID-19: današnji izazovi i kakva nas budućnost čeka?“, koja će se održati u petak 12. ožujka s početkom u 9,30 sati

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER